Multilocatieleren maakt interactie mogelijk tussen campussen (16 januari 2018, Bron: Kulak) 2018-03-12T08:55:01+00:00

Multilocatieleren maakt interactie mogelijk tussen campussen (16 januari 2018, Bron: Kulak)

De KU Leuven is een universiteit met campussen over heel Vlaanderen. Ondanks de verschillende locaties is de KU Leuven één universiteit die bereikbaar moet zijn voor ieder studentenprofiel. Eén van de proefprojecten binnen het TECOL-project (Technology-Enhanced Collaborative Learning), waarbij campus Kulak de voortrekker is, speelt hierop in via het multilocatieleren. Multilocatieleren maakt het mogelijk om lessen aan te bieden over campussen heen.

Het voornaamste doel van multilocatieleren is om voor studenten, hoewel ze op locatie de les bijwonen,  een context te scheppen alsof ze effectief in de les zitten. Er wordt dus maximaal gefocust op interactie tussen twee locaties. Daarbij worden, in samenwerking met industriële partners Barco en Televic, drie geografisch verspreide lokalen in de campussen Gent, Brugge en Kulak Kortrijk uitgerust met apparatuur zodat deze verbonden kunnen worden met elkaar. Via een speciaal ontworpen digitale omgeving wordt  de interactiviteit verhoogd door onder andere het gebruik van polls, quizzen en silent questions. Deze tools zorgen ervoor dat zowel de studenten die fysiek aanwezig zijn als de studenten die de les van op afstand volgen dezelfde leerkansen krijgen.

Remote en virtual classroom

Twee mogelijkheden onderscheiden zich binnen het multilocatieleren. Ten eerste is er de kans om les te geven via de remote classroom. Docenten kunnen daarin op hetzelfde moment face-to-face lesgeven aan een groep studenten, als virtueel aan een groep op afstand. In de remote classroom kan op een eenvoudige en interactieve manier verbinding gemaakt worden tussen de campussen Kortrijk, Gent of Brugge.

Daarenboven is het sinds kort ook mogelijk om les te geven via de virtual classroom. Daarin geeft de docent opnieuw face-to-face les aan een groep studenten, met als verschil dat er virtueel individuele studenten de les meevolgen vanuit verschillende locaties. Deze manier van lesgeven biedt extra flexibiliteit aan zowel werkstudenten en studenten uit het afstandsonderwijs, als ook voor studenten die voor een langere periode ziek zijn. De virtual classroom zorgt er vooral voor dat studenten van op afstand maximaal kunnen interageren en effectief deel kunnen uitmaken van de les. Dit staat in schril contrast met traditionelere oplossingen waarbij studenten passief een les meevolgen of individueel een opname herbekijken.

Beide vormen van multilocatieleren zitten momenteel in volle testfase en worden continu geëvalueerd op hun effectiviteit. Daarnaast wordt voortdurend nagedacht over mogelijke didactische werkvormen.

Contact