Bevorderingsprocedure voor federale ambtenaren

Federale ambtenaren die naar niveau A willen bevorderen, moeten voor het luik “kennisverwerving” slagen voor 4 cursussen uit een masterprogramma. Iedere cursus moet voor minstens 4 ECTS-punten meetellen. Eén cursus moet over recht, economie of overheidsfinanciën gaan, 3 cursussen kies je zelf in overleg met je P&O-directeur. Kulak biedt nu ook een aanbod in het kader van de bevorderingsprocedure aan.

Hier vindt u een overzicht van mogelijke vakken die kunnen gevolgd worden.

Opleidingsonderdeel

Sp.     

 uur

semester

Inleiding tot het economisch recht
Prof. Evelyne Terryn

6 66 2

Lessen voor de 21e eeuw

4 26 1+2

Didactiek van instrumentele vaardigheden: taal en wiskunde
Prof. Fien Depaepe

5 39 1