Hoe vraag je een studietoelage aan?

  • ofwel online indienen, via www.studietoelagen.be (klik op 'online diensten') met een federaal token of met je electronische identiteitskaart en kaartlezer.
  • ofwel per post opsturen (poststempel geldt als bewijs !) naar de afdeling Studietoelagen, Hendrik Conciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Je kan de aanvraagformulieren downloaden op www.studietoelagen.be of afhalen op de Sociale Dienst. 

Je kan een aanvraag doen voor het academiejaar 2018-2019 vanaf 1 augustus 2018.

Om in aanmerking te komen, moet je je aanvraag uiterlijk 1 juni 2019 verzenden. Na deze datum kan je geen aanvraag meer indienen voor het academiejaar 2018-2019!

Indien je vragen hebt omtrent het al of niet verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap raden wij je aan om de brochure 'Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap: hoger onderwijs' te raadplegen of contact op te nemen met de Dienst Studentenvoorzieningen.