Studiefinanciering

Centen voor studenten

Wegwijs in het studentenstatuut: de website centenvoorstudenten.be geeft je overzichtelijke basisinformatie over je sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om je studies te financiëren.