Private markt

De website www.kotwest.be biedt een overzicht van alle geregistreerde studentenkamers in de West-Vlaamse studentensteden. Je vindt er ook allerlei ‘overlevingstips’ voor op kot.

Huurovereenkomst

De huisvestingsdienst stelt een modelhuurovereenkomst ter beschikking waarin de rechten van de student optimaal gewaarborgd zijn. Sommige verhuurders aanvaarden deze modelhuurovereenkomst niet of schrappen bepaalde elementen. Wees extra op je hoede vooraleer je een huurovereenkomst tekent. Eénmaal een huurovereenkomst ondertekend is, is er meestal nog weinig aan te doen.

Studenten die een kamer huren op private markt, moeten - vooraleer zich in te schrijven aan de universiteit - in het bezit zijn van een huurovereenkomst.

Voor meer informatie kan je terecht bij huisvesting@kuleuven-kulak.be