Zomercursus Wiskunde

Begin voorbereid

Wil je een studie aanvatten waarin wiskunde een ondersteunende of, meer zelfs, een dragende rol speelt?  Wij bieden je de mogelijkheid om je wiskundekennis te testen.  Wil je de wiskundekennis opfrissen en wat steviger voorbereid aan de slag, dan kun je opteren voor 1 van beide zomercursussen wiskunde, afhankelijk van de studierichting die je verkiest. Desgewenst kan je hier zelfstudiemodules wiskunde vinden ter ondersteuning van je studiewerk.

Test je wiskundekennis

Ijkingstoets
  • Alle opleidingen van de Groep W&T aan de KU Leuven (en Kulak) zijn actief betrokken bij de organisatie van een ijkingstoets op woensdag 5 juli 2017 en maandag 18 september 2017.
  • De opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven (en Kulak), evenals de opleidingen Handelsingenieur (eventueel in de Beleidsinformatica) zijn actief betrokken bij de organisatie van een ijkingstoets op woensdag 5 juli 2017.
Deze ijkingstoets zal ook te Kortrijk (op Kulak) worden georganiseerd. Deelnemen aan deze ijkingstoets is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.
 

Klik hier voor meer informatie over de ijkingstoets

Je kunt hier alvast even proberen op basis van:

Zelftest

Wens je niet of kan je niet deel te nemen aan de ijkingstoets bijvoorbeeld omdat je een andere opleiding dan die hierboven verkiest), dan kun je hier opteren voor een passende zelftest. De zelftest is niet zozeer bedoeld om na te gaan of je geschikt bent voor de studierichting die je uitgaat, maar probeert vooral na te gaan of het al dan niet nuttig is voor jou om een zomercursus te volgen.

De zelftest komt in twee versies maar resulteert telkens in een uitnodiging om een aantal zelfstudiemodules over specifieke onderwerpen door te nemen, of om de zomercursus te volgen (zie verder). Bewaar dit resultaat, want je kan het achteraf niet meer raadplegen, maar het helpt je wel bepalen welke onderdelen je eventueel wat kan bijwerken.

Deze test voor groep A richt zich tot studenten die studies aanvatten met een ondersteunende component wiskunde.  We denken dan aan studies zoals Biologie, Biomedische Wetenschappen, (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Farmacie of Schakelprogramma naar de master in informatiemanagement.

De test voor groep B richt zich tot studenten die studies aanvatten waarin wiskunde een sterker dragende component vormt, op zichzelf staand of als ondersteuning voor b.v. fysica-, informatica-, en andere opleidingsonderdelen. We denken aan studies Bio-Ingenieur, Chemie, Biochemie & Biotechnologie, Fysica, Handelsingenieur,  Informatica of  Ingenieur.  Voor deze opleidingen bevelen we ook de ijkingstoets aan.

Wiskundekennis opfrissen

Zomercursussen

Stel je vast dat jouw kennis best nog wat opgefrist of aangevuld wordt, dan is een zomercursus wiskunde misschien iets voor jou. Een week lang worden lessen op de Kulak georganiseerd, waarin belangrijke wiskundige concepten uit het secundair onderwijs thematisch aangepakt worden.

Dagelijks worden zowel theorie als oefeningen op een actieve manier in verschillende modules doorgenomen, met aandacht voor een gepaste studiemethode. Er komt zowel een opfrissing van rekentechnische aspecten aan bod als er aandacht zal worden besteed aan wiskundig redeneren en verzorgd argumenteren.  Als student maak je dan kennis met enkele inhouden die soms al wat minder in het secundair onderwijs aan bod kwamen.

Alle studenten die een opleiding beginnen aan de KU Leuven, te Leuven of te Kortrijk, kunnen deelnemen aan deze zomercursus.

Voor groep A (studies met een ondersteunende component wiskunde, zie eerder) wordt de cursus georganiseerd in de week voorafgaand aan de start van het academiejaar, namelijk van maandag 18 t.e.m. vrijdagnamiddag 22 september 2017. Wie aan de ijkingstoets wenst deel te nemen, kan daarna perfect aansluiten bij deze zomercursus.

Voor groep B (studies met wiskunde als dragende component, zie eerder) gaat de cursus door in de week voorafgaand aan de ijkingstoets, van maandag 11 t.e.m. vrijdagmiddag 15 september 2017. Voor wie aan de ijkingstoets wil deelnemen, kan deze zomercursus een goede opfrissing zijn.

- Onthaal op maandag tussen 08u45 en 9u00 in de hal van Gebouw A. Bij aanmelding wordt het inschrijvingsgeld van 25 euro betaald en wordt de cursustekst overhandigd.

- Alle lessen gaan door in Gebouw A van de Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

- In de voormiddag is er telkens les van 9u00 tot 12u00, in de namiddag van 13u30 tot 16u30. Op vrijdag is er geen les meer in de namiddag.

Deze cursus wordt ook te Leuven ingericht.

Zelfstudiemodules

Blijkt uit de zelftest (zie eerder) dat het aan te raden is om een beperkt aantal modules op te frissen, of kan je niet deelnemen aan de zomercursus, dan kun je de inhoud op eigen tempo doorwerken via de zelfstudiemodules.

Via onderstaande hyperlink vind je de webpagina waar je deze teksten kan opvragen. Klik de gewenste modules aan, die daarna automatisch worden doorgemaild. Als je naar de zomercursus komt hoef je deze modules niet uit te printen, er is een syllabus inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

(*) Deze data en gegevens zijn voorlopig, hou deze website in gaten om de definitieve planning te kennen.