Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen aan Kulak is

  • Studeren doe je zelfstandig, of toch niet? Voor vragen kan je steeds terecht bij de docenten van het vak, alsook bij de praktijkassistenten. Professoren en assistenten staan in het midden van de student; ze zijn vlot bereikbaar en dragen de begeleiding van de student hoog in het vaandel. Hoge slaagcijfers zijn dan ook iets waar we mee kunnen uitpakken.
  • Naast de hoorcolleges waarin de professor de theorie uit de doeken doet, worden vaak ook werkcolleges georganiseerd. Hierin proberen de praktijkassistenten het vak in ‘praktijk’ te brengen en de theorie te verduidelijken door samen met de studenten klassikaal een aantal oefeningen te maken en hen op die manier nog beter voor te bereiden op de examens.
  • Samen met de andere subfaculteiten maakt SFEB de rol van opstapcampus waar; de overgang tussen het middelbaar onderwijs en universiteit wordt comfortabeler gemaakt en minder risicovol. Kulak is bovendien ook een warmhartige campus in een unieke omgeving; de kleinschaligheid is een grote troef, waardoor ook de mogelijkheid verhoogt om met studenten van andere faculteiten in contact te treden.  
  •  

"De Faculteit Economie en Bedrijfskunde te Kortrijk legt vanzelfsprekend een stevige theoretische basis, maar slaagt er bovendien in om studenten te boeien. Ik geloof dat economie en bedrijfskunde toepasbaar zijn op alle aspecten van het dagelijks leven, denk maar aan consumptie, transport, noord-zuidverhoudingen, financiën enzoverder. Kulak begeleidt jonge economisten doorheen het pakket van afwisselende vakken, en gaandeweg ontdekt elke student de weg die hij wil inslaan. Deze interesse wordt nog meer aangewakkerd door het persoonlijk karakter van de campus, aangezien professoren en assistenten altijd geraadpleegd mogen worden. Samenwerking tussen professoren, assistenten en studenten is dan ook een unieke troef van Kulak. Zo kregen wij dit jaar de kans om, gesteund door professoren, aan ons eigen onderzoek te werken, en dat reeds in ons 2e jaar TEW! Dit is een eerste maar essentiële stap in het verwerven van een wetenschappelijke onderzoekshouding."