Handelsingenieur

Handelsingenieur en handelsingenieur in de beleidsinformatica aan Kulak

  • Studeren doe je zelfstandig, of toch niet? Voor vragen kan je steeds terecht bij de docenten van het vak, alsook bij de praktijkassistenten. Professoren en assistenten staan in het midden van de studenten, ze zijn vlot bereikbaar en dragen de begeleiding van de student hoog in het vaandel. Hoge slaagcijfers zijn dan ook iets waar we mee kunnen uitpakken.
  • Naast de hoorcolleges waarin de professor de theorie uit de doeken doet, worden vaak ook werkcolleges georganiseerd. Hierin proberen de praktijkassistenten het vak in ‘praktijk’ te brengen en de theorie te verduidelijken door samen met de studenten klassikaal een aantal oefeningen te maken en hen op die manier nog beter voor te bereiden op de examens.
  • Samen met de andere subfaculteiten maakt SFEB de rol van opstapcampus waar de overgang tussen het middelbaar onderwijs en de universiteit wordt comfortabeler gemaakt en minder risicovol. Kulak is bovendien ook een warmhartige campus in een unieke omgeving; de kleinschaligheid is een grote troef, waardoor ook de mogelijkheid verhoogt om met studenten van andere faculteiten in contact te treden. 

Sinds mijn middelbaar ben ik sterk geboeid door het economisch gebeuren. De wetenschappelijke vakken wilde ik niet opgeven, waardoor de keuze voor HIR snel gemaakt was. De Kulak is een kleine en sfeervolle campus te midden veel groen, hetgeen ik als zeer positief beschouw omdat het bevorderlijk is voor de studiesfeer. De gekende cantor, het café van de Kulak, waar je studenten leert kennen over de faculteiten heen dankzij de kleinschaligheid is tevens een enorme troef.”