Levenslang leren

De tijd dat je met een studierichting je definitieve bestemming koos, is voorgoed voorbij. Meer en meer is een basisdiploma een aanzet, het eerste deel van het avontuur. Daarna doe je ervaring op, evolueer je verder, herschik je ook je prioriteiten en besef je dat het tijd wordt om je horizon te verruimen of om de recentste ontwikkelingen bij te benen. Op Kulak bieden we verschillende mogelijkheden om je bij te scholen of om te heroriënteren.

Welke mogelijkheden biedt Kulak in het kader van levenslang leren?

 

 • Permanente Vorming

  Het Postuniversitair Centrum biedt een brede waaier aan postacademische opleidingen aan geïnspireerd door recent wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit, gericht op vragen en behoeften vanuit de professionele praktijk of persoonlijke ontwikkeling, in een kader dat ontmoeting en dialoog bevordert, gebruikmakend van moderne, interactieve en innovatieve leer- en werkvormen.

 • Open Universiteit

  Open Universiteit verzorgt afstandsonderwijs op universitair niveau voor volwassenen, zonder eisen te stellen aan je vooropleiding. De enige voorwaarde om aan de Open Universiteit te starten is dat je 18 jaar moet zijn. Bovendien bepaal je zelf hoe snel je je studie doorloopt en waar en wanneer je dat doet. Het cursusmateriaal is specifiek samengesteld voor zelfstudie. Er zijn zelftoetsen na iedere leereenheid. Dus studeren in alle vrijheid voor je werk, je persoonlijke ontwikkeling of uit eigen interesse. Je kan kiezen voor het volgen van een cursus of een volledige opleiding.

 • Andere mogelijkheden voor levenslang leren
  • In het kader van levenslang leren kiezen meer en meer mensen voor een studie in combinatie met werken. Op Kulak bieden we een specifiek programma aan voor werkstudenten rechten.
  • Voor wie al een bachelordiploma heeft en een masterdiploma wil behalen, bestaan er aangepaste programma's: schakelprogramma's (voor professionele bachelors) en voorbereidingsprogramma's (voor academische bachelors die niet rechtstreeks toelating verlenen tot de masteropleiding waarvoor je wil inschrijven). Voor een overzicht van de mogelijkheden kijk je best bij het onderwijsaanbod.
  • Wie zich wil bijscholen of heroriënteren maar niet (meteen) een diploma wil behalen, kan zich voor één of meerdere opleidingsonderdelen inschrijven met een creditcontract. Je volgt dan les, doet examen en verwerft een creditbewijs voor het opleidingsonderdeel als je geslaagd bent.