U bent hier: Home / Permanente Vorming / UDL / Ludo Abicht (Prof. em. UAntwerpen)

Ludo Abicht (Prof. em. UAntwerpen)

Bio-bibliografie 
Ludo Abicht

geb. Oostende 1936

Studeerde Klassieke Filologie  (Centrale Examencommissie), Germaanse Filologie (RUG) en Filosofie (Nijmegen, Tuebingen).

Dr. Germaanse Letteren (Univ Cincinnati) met een proefschrift over de Praagse joods- Duitse auteur Paul Adler.

Doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch en Berkeley (USA).  Vanaf 1984 aan de UIA (Prof. Aan het dept. Politieke Wetenschappen), het HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool, Antwerpen.  Gastprofessor aan de VUB en de Ugent.  Emeritus Hoogleraar Literatuur en Filosofie aan de UA en de Hogeschool Antwerpen sinds oktober 2001. Van 1995-2002 was hij ook voorzitter van het Frans Masereelfonds. Hij was titularis van de leerstoel Calewaert aan de VUB In het akademiejaar 2004-2005.

Auteur van boeken over filosofie, ethiek, joodse cultuur, interculturaliteit en het Midden-Oosten, met als titels o.m.

De joden van Antwerpen
Mensen in Israël en Palestina,
Humor, Vrijheid en Wijsheid van de joden,
 Filosofie is voor iedereen
Goed leven is goed samenleven,
 Brood, Rozen en Utopie,
De zure druiven van de oorlog,
De joden van België, De tocht door de woestijn. 
Het vredesproces in het Beloofde Land 
 
De herinnering is een vorm van Hoop
Intelligente emotie ,
 Eén maat en één gewicht.  Een kritisch essay over Israël-Palestina.,    
Ware Geuzen zijn Turks noch paaps. 
 De geschiedenis van de joden van de Lage Landen.   
De Verlichting vandaag . 
Het Lunapark en andere plekken.  Autobiografisch materiaal. 
 Israël-Palestina.  Tweespraak over oorzaken en oplossingen. (met André Gantman)
Zin ern Inzicht.  Een filosofisch Uitzicht voor iedereen (met Hendrik Opdebeeck).
De haan van Asklepios:  pleidooi voor een positief atheïsme.
Gewoon volk eerst!  Waarom populistisch en gemeen geen scheldwoorden zijn.

(Ludo Abicht)

Inhoud van de voordracht

"Israel-Palestina, naar een wederzijds onaanvaardbare vrede?"

Hoe is het conflict tussen Israël en de Palestijnen ontstaan?   Waarom blijft dit conflict nu al meer dan een eeuw lang aanslepen?  Moet het Westen zich mengen om tot een onderhandelde, politieke oplossing te komen die voor beide zijden aanvaardbaar en objectief zo rechtvaardig mogelijk is?  Welke oplossingen kunnen er vandaag en morgen nog naar voren geschoven worden?

 

Ludo Abicht, die al sinds 1990 over dit conflict gepubliceerd heeft, verhult niet dat het  helaas nog steeds actuele conflict in het Midden-Oosten moeilijk te begrijpen is.  Gaat het over godsdienstige tegenstellingen (moslims, joden, Druzen en christenen) of over het bezit van land en water?  Het is een bijna onontwarbaar kluwen geworden, waarin ook internationale, economische en militaire belangen en plaatselijke geschiedenis in elkaar verstrengeld zitten.

Deze lezing wil zowel geïnformeerd en genuanceerd als geëngageerd zijn.  Kritisch ten opzichte van de propaganda en de vertekeningen die nu eenmaal onvermijdelijk zijn, met de noodzakelijke empathie voor de concrete mensen in de regio en ook alle anderen die er onrechtstreeks bij betrokken zijn (de joden en Palestijnen in de diaspora, de moslimmigranten in het Westen).  Geïnformeerd:  door op zoek te gaan naar de diepe en taaie wortels van deze confrontatie tussen culturen. Genuanceerd: door aandachtig de argumenten en vooral emoties in beide kampen in kaart te brengen.  Geëngageerd:  omdat hier partij gekozen wordt voor een echte en gewaarborgde Palestijnse autonomie, maar ook voor het bestaansrecht van Israël als veilige haven voor alle joden.

Het is het centrale conflict in het op zich al instabiele Midden-Oosten.  Alle pogingen van buitenaf om dit probleem te negeren of te minimaliseren zijn mislukt.  Het is tevens ook een confrontatie waarvan de oplossing door iedereen gekend is, al zal het ontzettend veel moeite en geduld kosten om alsnog tot een rationeel en redelijk vergelijk te komen, maar elke minuut langer kost mensenlevens en verdiept de kloof tussen beide volkeren.

Terug naar Programma 2014-2015