U bent hier: Home / Permanente Vorming / UDL / Jan SMETS

Jan SMETS

Curriculum vitae /Inhoud voordacht

Jan SMETS

SMETS Jan                                                       

Geboren te Gent op 02.01.1951
Gehuwd met ROEGIERS Martine
2 dochters

 

 

Huidige functies

Directeur van de Nationale Bank van België
Lid van het Comité voor Financiële Stabiliteit
Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Lid van de Studiecommissie voor de vergrijzing (Hoge Raad van Financiën)
Bestuurder van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën
Voorzitter van het Steering Committee van het Belgisch Financieel Forum
Plaatsvervangend Beheerder van de Bank voor Internationale Betalingen (Bazel)
Lid van het Comité voor Economische Politiek van de OESO
Lid van het Directiecomité van het International Journal of Central Banking
Voorzitter van de Raad van Bestuur HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel) en KaHo Sint-Lieven
Lid van de Raad van Bestuur van de KULeuven (Katholieke Universiteit Leuven)

Loopbaan
 

Universitaire studies: Economische Wetenschappen (algemene economie) R.U.G. (1972)1972-1973 :    stagiair bij de Generale Bank
1973-1988 :    werkzaam bij het Departement Studiën van de Nationale Bank van België
1982-1988 :    expert bij de Commissies “Inflatie” en “Concurrentievermogen” van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
1983-1988 :    Belgisch expert bij de EG‑werkgroep over het monetair beleid, werkend in opdracht van het Comité der Gouverneurs van de Centrale Banken van de EG
1986-1992 :    voorzitter van de Indexcommissie
1988-1991 :    adjunct-kabinetschef bij Vice-Eerste Minister J.L. Dehaene, verantwoordelijk voor algemeen beleid
1991-1992 :    kabinetschef (sociaal-economisch kabinet) van Eerste Minister W. Martens
1992-1994 :    kabinetschef (sociaal-economisch kabinet) van Eerste Minister .L. Dehaene
1994-1999 :    hoofd van het Departement Studiën van de Nationale Bank van België
1995-1996 :    voorzitter van de werkgroep “Diagnose en uitdagingen voor de Belgische banken” in opdracht van de Minister van Financiën
1999-2002:     Commissaris-generaal voor de euro
2005-2008 :    Voorzitter van het "Irving Fisher Committee aangaande Centrale‑Bank‑Statistieken"   (Bank voor Internationale Betalingen)

Publicaties o.m. over    monetair beleid, bankwezen, economische groei, arbeidsmarkt en concurrentiepositie
_______________________________________________

VERGRIJZING EN SCHULDENCRISIS :   HOE DE TOEKOMST VOORBEREIDEN ?

___________________________

 

 

1.      Vergrijzing

1.1     De samenleving vergrijst wegens de langere levensverwachting en de "opa/oma‑boom"
1.2     Dit leidt tot meeruitgaven van pensioenen en zorg en legt dus druk op de overheidsbegroting
1.3     Dit leidt ook tot een tragere groei van de bevolking op arbeidsleeftijd en remt dus zowel het arbeidsaanbod als de economische groei
1.4     Besluit : er is een driedubbele uitdaging: de vergrijzingsfactuur betaalbaar maken en het arbeidsaanbod en de economische groei vrijwaren

2.      Hoe de vergrijzingsfactuur betaalbaar maken ?

 2.1     De begroting in evenwicht brengen om de overheidsschuld te verminderen         2.2     Besparen op de vergrijzingsfactuur zelf

3.      Hoe het arbeidsaanbod versterken ?
3.1     Werkzoekenden begeleiden
3.2     Meer en betere opleiding
3.3     Meer mobiliteit
3.4     Participatie van "kansengroepen" versterken, vooral van niet‑EU‑allochtonen, 55‑plussers

4.      Hoe de economische groei versterken ?

4.1     De concurrentiepositie vrijwaren
4.2     Innovatie aanmoedigen

5.      De stoorzender : de crisis van de euroschuld

5.1     Van de financiële crisis naar de schuldencrisis
5.2     De budgettaire en economische impact van de crisis
5.3     De oorzaak van de schuldencrisis: het ontoereikende economische bestuur van de eurozone (onvoldoende begrotingsdiscipline, onvoldoende controle op economische verstoringen)
5.4     Het antwoord: financiële hulp (overbrugging) voor landen in moeilijkheden, maar vooral beter economisch bestuur, dus ook hier: begrotingsdiscipline en gezond economisch beleid

6.      Besluit

 

 

 

Terug menu