U bent hier: Home / Permanente Vorming / UDL / Bart Morlion

Bart Morlion

 

 Dr. Bart Morlion (UZ Leuven)
 

Het Curriculum vitae /en de Inhoud voordacht   

Bart Morlion is kliniekhoofd anesthesiologie en coördinator van het Leuvens Algologisch Centrum aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.
Hij doceert pijnbestrijding aan de KULeuven en meerdere hogescholen.
Na zijn studies aan de KULeuven specialiseerde hij zich in de anesthesiologie, intensive care en pijntherapie aan de Ruhr-Universität-Bochum in Duitsland. Sinds eind 1998 is hij verbonden aan de UZ Leuven.
Bart Morlion is sinds 2006 voorzitter van de Belgian Pain Society en vertegenwoordigt België in het bestuur van de Europese Pijnvereniging (EFIC). Hij publiceerde talrijke ondezoeksartikelen en boekbijdragen over pijn. Bovendien geeft hij jaarlijks tientallen lezingen, opleidingen en seminaries in binnen- en buitenland. Zijn klinische focus en wetenschappelijke interesse gaan vooral uit naar chronische pijn na heelkundige ingrepen en de multidisciplinaire behandeling van chronische pijn.

 

Inhoud van de voordracht

 

“Pijn & Ouderen” Bart Morlion, Pijnspecialist, UZ Leuven
 

Pijn is een complex verschijnsel met vele gezichten. Van geboorte tot overlijden worden we allemaal in meer of mindere mate met dit verschijnsel geconfronteerd. Acute pijn heeft in de meeste gevallen een zinvolle betekenis, daar dit ons lichaam waarschuwt voor aanwezige of dreigende weefselbeschadiging. Chronische pijn heeft deze waarschuwingsfunctie echter verloren, en gaat gepaard met lichamelijk en psychisch lijden. Ieder individu ervaart pijn op zijn of haar manier, de beleving ervan wordt gekleurd door persoonlijke en socio-culturele achtergronden.
Tijdens de laatste decennia is de levensverwachting van onze bevolking in belangrijke mate gestegen en is er een toename van het aandeel 65-plussers in de bevolkingspiramide. Verbeterde levensomstandigheden en de vooruitgang van de moderne geneeskunde liggen mee aan de grondslag van het verder vooruitschuiven van de dood. De keerzijde van?de medaille is dat de morbiditeit van alle aandoeningen stijgt, wat met een frequenter voorkomen van pijnklachten gepaard gaat. Tegelijkertijd worden meer en zwaardere chirurgische ingrepen doorgevoerd, zelfs bij hoogbejaarde patiënten. Onderzoek toont een systematische onderbehandeling van pijn bij oudere patiënten aan. Het gevolg is dat een verlenging van de levensduur niet altijd hand in hand gaat met een verlenging van een kwalitatief leven. Voor vele ouderen is de angst voor pijn een groter doemscenario dan de angst voor de dood zelf. Deze evolutie draagt ertoe bij dat pijn in toenemende mate een maatschappelijk probleem wordt, tot belangrijke eco- nomische kosten leidt en bovenal de levenskwaliteit van onze vergrijzende bevolking hypothekeert. Buiten het menselijke leed heeft onbehandelde pijn ook een direct effect op de lichaamsfuncties.
Vanuit deze vaststelling is dus de noodzaak gerezen om meer aandacht?te besteden aan de pijnbehandeling bij ouderen.
De meest voorkomende pijnklachten hebben met het bewegingsstelsel (botten, pezen en spieren) te maken, maar ook zenuwpijnen komen vaak voor.
Eén van de hoofdproblemen is dat oudere personen hun pijn niet?altijd kenbaar maken. Daar kunnen meerdere redenen voor worden aangehaald. Zo denken vele bejaarden dat pijn inherent is aan het verouderingsproces en bijgevolg gewoon moet worden aanvaard. Anderen durven niet toegeven dat ze pijn hebben, uit angst voor een onderliggende ziekte, uit angst om in het ziekenhuis te worden opgenomen of – erger nog – in een instelling te worden geplaatst. Sommige patiënten zeggen niets uit religieuze of culturele overwegingen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zorgverleners de aanwezigheid van pijn bij hun oudere patiënten actief bevragen. Artsen en verzorgend personeel moeten naar de klachten luisteren en hun oprechte interesse voor die problematiek tonen.
Doelgerichte pijntherapie wordt niet enkel bemoeilijkt door misvattingen maar ook door andere factoren zoals dementie en communicatiestoornissen. Begeleidende ziektes (comorbiditeit) en de inname van talrijke andere medicijnen (polyfarmacie), samen met mogelijke afname van nier- en leverfunctie vormen ook een belangrijke uitdaging.
Tijdens de laatste jaren is er duidelijk meer aandacht voor pijnbehandeling bij ouderen. Dit biedt hoop op een kwaliteitsvol leven voor vele ouderen.
Meer informatie:
Voor breed publiek: BART MORLION I.S.M. KOLET JANSSEN Wanneer de pijn blijft ! Kwaliteitsvol leven ondanks chronische pijn - 96 blz., ACCO Leuven, verschijnt 1e kwartaal 2012 (ISBN: 9789033486579)
Voor zorgverleners: B. MORLION (ed.), M.P. LECART, H. VERSCHEUREN, E. VAN- DUYNHOVEN: Pijn & ouderen. – 192 blz., Lannoo Campus, Leuven, 2010 (ISBN 978-9-209-8979-3)

 

Terug menu


 

http://www.kuleuven-kortrijk.be/UDL
© Webmaster: Willy Detailleur