U bent hier: Home / Permanente Vorming / UDL / Andreas Willems (o.praem, Abdij der Norbertijnen, Averbode)

Andreas Willems (o.praem, Abdij der Norbertijnen, Averbode)

 Curriculum vitae

Geboren te Berchem-Antwerpen  (°1943)
Opgegroeid in Vriesedonk-Brasschaat nabij Sint-Michielscollege (Hum. Grieks-Latijn)
Hoger onderwijs:
GLSO  Pius X   (Antw.)
Kandidaat Lett. & Wijsb. (major filosofie+ minor rechtsgel.) UFSIA  (Antw.)
Licentiaat Wijsbegeerte  KUL (Leuven)
GHSO  KUL  (Leuven)
Gehuwd met Rieja Buckinx : drie kinderen : Igor, David en Samuel , die gehuwd is met Les
(3 drie kleinkinderen : Fien, Vik en Flor
Leraar en directeur  aan het Sint-Gabriëlcollege te Boechout  1967-2002
Echtgenote Rieja Buckinx (+) overleed 3 mei 1998
Intrede als weduwnaar in de Abdij der Norbertijnen van Averbode 16 augustus 2002
Eerste geloften 2003  - student theologie in AGRIPO
Plechtige geloften  en diakenwijding 2006
Priesterwijding 15 april 2007
Functies in abdij en familie:
Bestuurder in
- Sint-Michielscollege Brasschaat vzw (+ drie kleinere schoolgebonden vzw’s)
- Sint-Michielscollege Schoten vzw
- vzw K.V.O. (katholiek Vlaams onderwijs) een scholengroep in het Antwerpse
Bureaulid van K.V.O. vzw
Lid Diocesane Planning en Coördinatiecommissie secundair onderwijs Bisdom Antwerpen
Docent wijsbegeerte aan Seminarie Bovendonk Bisdom Breda (Nl.) en aan AGRIPO
Gelegenheidsmedewerker Bezinningscentrum Abdij Averbode
Sacramentenpastoraal voor familie en vrienden en ter vervanging van confraters-pastoors (ziek of met vakantie)
Grootvader van Fien, Vik en Flor
 a.willems@abdijaverbode.be  

Kortrijk, 9 december 2015.                                                                          


Inhoud voordracht

"KLOOSTERLEVEN IN DE ABDIJ DER NORBERTIJNEN VAN AVERBODE"

Weduwnaar werd Norbertijn
Andreas Willems o.praem.

Vier jaar na het overlijden van mijn echtgenote heb ik een boeiende onderwijsloopbaan stopgezet om in te treden in de Abdij der Norbertijnen van Averbode.  Ik ben er ook priester geworden.

Mij werd gevraagd iets te komen vertellen over het kloosterleven.

Het verhaal heeft de volgende structuur.

1. Ontstaan van het kloosterleven.

Het betreft een zeer oud fenomeen. Het gaat o.m. terug op de eerste jaren van het christendom.
Hand 2,44-47 geeft de beschrijving van een levenswijze die al heel ‘kloosters’ aandoet.
Er waren eremieten en cenobieten.
Belangrijke figuren : Augustinus, Benedictus, Norbertus...

2. Korte geschiedenis van de Abdij van Averbode (1134)

Gesticht vanuit Antwerpen maar op vraag van Graaf Arnold van Loon.
De norbertijnenabdijen in ons land dateren meest uit de 12de eeuw.
Ze hebben heel wat parochiewerk gedaan doorheen de eeuwen.
Ze deelden in het wel en wee van onze streken: oorlogen, bezetting, revoluties...
De Franse Revolutie betekende het einde van vele abdijen.
Na de Belgische onafhankelijkheid maakten heel wat abdijen  een nieuwe start. Eén van de eerste was de Abdij van Averbode.

3. In de 19de en 20ste eeuw kende de abdij een grote bloei

Parochiewerk ging verder, oprichting Aartsbroederschap (uitgeverij), onderwijs in Brazilië, parochies in Denemarken, stichting colleges Brasschaat en Schoten,...
Na het concilie Vaticanum II waren er aanpassingen maar ook behoud van eigenheid (de vita mixta) en traditie.
Bijvoorbeeld : de huidige dagorde.

4. De kloostergeloften : woordje over de inhoud : gehoorzaamheid-celibaat-armoede- gemeenschap

5. Hoe wordt de abdij bestuurd? De Abt en zijn Raad

6. Welke taken zijn er? Veel gehoorde vraag: wat doen die paters?
                                           -  binnenheren
                                           -  buitenheren

7. De economische activiteiten: de vroegere en meer recente: brood, bier, kaas, peperkoek.
    Bouw van een belevingscentrum.  Opening eind 2016.

8. Hoe gebeurt de opleiding en de vorming van de kloosterlingen? Langs wegen van eleidelijkheid.

9. VRAGEN ?                                                                    

Terug menu