U bent hier: Home / Over Kulak / Diensten / Campusbibliotheek / Collectie / Bibliotheek De Franse Nederlanden

Bibliotheek De Franse Nederlanden

gantois1De "Bibliotheek De Franse Nederlanden" bevat een collectie boeken en tijdschriften betreffende de geschiedenis en de literatuur van Frans-Vlaanderen, voortbouwend op de bibliotheek van de Frans-Vlaamse priester Jean-Marie Gantois. J.M. Gantois (Waten, 1904-1968) was de voorman van de regionalistische beweging in Noord-Frankrijk. Na zijn dood werd zijn bibliotheek in 1969 op instigatie van toenmalig adjunct-bibliothecaris Eric Defoort en met de medewerking van de Ieperse Vereniging Zannekin door de bibliotheek KU Leuven Kulak verworven.

Sindsdien wordt de collectie actueel gehouden, zodat wij hier een unieke verzameling monografieën en tijdschriften betreffende de geschiedenis, literatuur, taal en volkskunde van Frans-Vlaanderen aan de geïnteresseerden ter beschikking kunnen stellen. De bibliotheek is ontsloten via de catalogus Limo.

Archief De Franse Nederlanden

Het "Archief de Franse Nederlanden" bevat documenten betreffende de geschiedenis van de regionalistische beweging in Frans-Vlaanderen, o.m. documentatie betreffende het onderwerp en correspondentie van en betreffende J.M. Gantois. Van het archief werd een inventaris gepubliceerd.

 

Beknopte bibliografie

Cailliau, Maurits. 'Jean-Marie Gantois en Zannekin', in: Zannekin. Jaarboek, jg. 16(1994), p. 133-148.

Defoort, Eric. 'Het fonds J.M. Gantois: een unieke documentatie over Frans-Vlaanderen', in: Ons Erfdeel, 13(1969/70)2, p. 161-162.

Defoort, Eric. 'Jean-Marie Gantois in de Vlaamse beweging in Frankrijk, 1919-1939', in: Ons Erfdeel, 17(1974)5, p. 683-695.

Demedts, André. 'Jean-Marie Gantois', in: Nationaal biografisch woordenboek, deel 5, kol. 350-361 (Brussel: Koninklijke Academiën van België, 1972).

Nuyttens, Michiel. 'Gantois, Jean-Marie (Waten 21 juli 1904 - Waten 28 mei 1968)', in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse beweging, p. 1231-1232 (Tielt: Lannoo, 1998).

Nuyttens, Michiel. Inventaris van het Archief De Franse Nederlanden (Kortrijk: KU Leuven Kulak Bibliotheek, 1995) 45p.