Word Kulak-sympathisant

Beste vriend van Kulak,

Al 50 jaar lang streven wij excellent universitair onderwijs en onderzoek na. Willen we echter blijven excelleren en de lat hoog blijven leggen, dan zijn budgettaire implicaties reëel. Daarom hopen wij op uw steun.

Hier kunt u lezen waarom die steun aan Kulak nuttig en relevant kan zijn. Een bijdrage kan eerder uitgebreid zijn (als ambassadeur of senator) maar ook kleinere bijdragen worden sterk gewaardeerd. Vanaf een bijdrage van € 100 mag je jezelf ‘Kulak-sympathisant noemen en zorg je er bijvoorbeeld voor dat een student een buitenlandse onderwijservaring kan meepikken of een uitdagende bedrijfsstage in de eigen regio kan meemaken. Uw steun draagt ertoe bij dat we onze ambities verder kunnen realiseren en als Kulak verder grenzen kunnen verleggen.

We hopen alvast dat u zich aangesproken voelt om in dit initiatief mee te stappen.

 

Marc Depaepe

vicerector
KU Leuven Campus
Kulak Kortrijk

Lieven Danneels

voorzitter bestuurscomité
KU Leuven Campus
Kulak Kortrijk

Paul Breyne

voorzitter fundraising
KU Leuven Campus
Kulak Kortrijk

.


Jo LibeerDit “Kulak" is voor mij de plek waar het leven begon: Slimme mensen die je professoren noemde, die jou moeilijke zaken eenvoudig konden uitleggen.Professor was geen titel die afstandelijkheid maar vooral betrokkenheid suggereerde. En veel jong volk dat van verder kwam dan de eigen gemeente of streek. We deelden veel : nota's, teksten, pinten en de wonderlijke ontdekking die het leven en de liefde zijn. En vooral het besef dat als we er eenmaal weg zouden zijn en onze pad hadden gewandeld we terug zouden kijken en weten dat het daar allemaal begon…”

Jo Libeer, voorzitter voka en oudstudent Kulak