U bent hier: Home / Kulak concept / Uw engagement, uw steun

Uw engagement, uw steun

De concrete realisatie van het Kulak-project is niet vanzelfsprekend. Samen met u hopen we dit maximaal te kunnen verwezenlijken. Uw gewaardeerde bijdrage kan in de vorm van een gift of via sponsoring.
Graag verwelkomen wij u als Kulak-ambassadeur (3000 euro per jaar met een engagement voor 3 jaar) of
als Kulak-senator (4000 euro met een engagement voor 3 jaar).
Ook andere vormen van ondersteuning, in de vorm van een leerstoel, een legaat, ... zijn altijd bespreekbaar.
Informatie over kleinere giften vindt u hier.

Wie zich wil engageren kan steeds terecht bij de campusrector

Prof. Marc Depaepe, tel. 056 24 61 31, rectoraat@kuleuven-kulak.be


"Ik ben zeker een believer van het Kulak-project. Beste getuige daarvan is dat onze drie kinderen, mijn vrouw Hilde en ikzelf er gestudeerd hebben. Waarom? Ik geloof sterk in de stuwende kracht van top universitair onderwijs voor onze economie, en kenniseconomie in het bijzonder. Maar ook omwille van de vorming op maat, waar er nog ruimte is voor dialoog met, en monitoring van de studenten. Waar er bijvoorbeeld ook plaats is voor interfacultaire kruis bestuiving, betrokkenheid van de student bij onderzoek en interactie met de bedrijfs wereld. Aan allen die een vorming met respect voor waarden appreciëren, raad ik het Kulakproject aan."


Rik Vanpeteghem, Kulak-senator