Waarom uw steun?

Grensverleggend onderwijs

Als student kiezen voor Kulak, betekent kiezen voor kwaliteitsvol, toegankelijk, goed begeleid en kansrijk universitair onderwijs. Jaarlijks kiezen ongeveer 1 400 studenten voor ons campusconcept. Grensverleggend onderwijs impliceert dat we ons onderwijs concept eigentijds en interdisciplinair invullen, maar evenzeer dat we ons onderwijsaanbod zowel verbreden als verdiepen, zeker waar er een regionale behoefte is. Zo wordt momenteel het derde jaar toegepaste economische wetenschappen voorbereid.


VOORBEELD UIT DE GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE
Binnen de Groep Wetenschap & Technologie bouwen we, vanuit de bacheloropleidingen wetenschappen de opleiding ingenieurswetenschappen verder uit. Hierbij gaat heel wat aandacht naar een stevige en brede wetenschappelijke basisvorming. De studenten ontmoeten docenten, ingenieurs en wetenschappers die gedreven lesgevers zijn en actief zijn in internationaal toonaangevend onderzoek. Een veertigtal onderzoekers, met tien verschillende nationaliteiten, zijn dagelijks aan de slag voor de wetenschap, de technologie én de bedrijven van de toekomst. Hun onderzoek over bijvoorbeeld signaalverwerking, biodegradeerbare kunststoffen, voedings technologie en niet-destructieve kwaliteitscontrole, wordt nu reeds gevaloriseerd in bedrijven. Studenten worden in het onderwijs mee begeleid door deze onderzoekers.

Ook ondernemingszin is belangrijk en eigen aan de ingenieur van de toekomst. Tijdens de practica ‘probleem oplossen en ontwerpen’ leren studenten in team werken aan een open opdracht. Studenten gaan op bezoek bij bedrijven waar ze meer te zien krijgen over de praktijkervaring van de verschillende ingenieurs. Verder in de opleiding maken ze kennis met de bedrijfswereld, die de student uitdaagt met probleem stellingen binnen ‘research and development’. Samen met de industrieel ingenieurs van de KU Leuven Campus Oostende (@ Kulab) streven wij er naar elke student een passende technologische vorming en bedrijfservaring te bieden.
De Groep Wetenschap & Technologie op Kulak combineert op unieke wijze en in een inter facultaire omgeving zowel een effectieve studiebegeleiding als een verrassend internationale onderzoeksomgeving.

Waarom uw Steun?

U biedt jong toptalent de kans om zich optimaal voor te bereiden op de technologie van de toekomst.

Grensverleggend onderzoek

Kulak groeit meer dan ooit uit tot een multidisciplinair onderzoeksinstituut. Momenteel werken er honderdvijftig
voltijdse onderzoekers
met een output van honderd doctoraten en tweeduizend publicaties in de voorbije vijf jaar. Erkenningen zoals een buitenlands eredoctoraat, de Prijs van Onderzoeksraad, Odysseus-financiering of een Europese ERC Grant vallen onze onderzoekers te beurt.
Fundamenteel en toegepast onderzoek gaan daarbij hand in hand. Er is veel interactie met ziekenhuizen, bedrijven of instellingen uit de regio. Het is de ambitie van Kulak om de professorenstaf verder uit te bouwen en jong, beloftevol talent naar de campus te halen, en dat in verschillende disciplines.


VOORBEELD UIT DE GROEP BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN
De Faculteit Geneeskunde zet stevig in op onderzoek naar de ziekte van Parkinson, epidemiologisch onderzoek naar chronische nierinsufficiëntie en cardiovasculaire aandoeningen.

Recent is ook het nieuwe Anatomie Lab @ Kulak uitgebouwd, met faciliteiten voor gespecialiseerde workshops voor artsspecialisten en in het bijzonder voor anatomisch onderzoek. In het Anatomie Lab wordt er binnen een brede waaier aan onderzoek gedaan. In een studie uitgevoerd aan het Anatomie Lab (i.s.m. orthopedisch-chirurgen uit UZ Leuven) werd er vorig jaar een nieuw knieligament beschreven. Momenteel worden er binnen het lab studies uitgevoerd over anesthesie in samenwerking met AZ Groeninge.

Het eigen onderzoek focust op de anatomie, biomechanica en pathologie van de hand en duim. Ongeveer een op de tien Belgen lijdt aan artrose, de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Het onderzoek naar duimartrose probeert inzicht te verschaffen in het ontstaansmechanisme ervan. Dat gebeurt met een multidisciplinaire aanpak, waarbij kennis van anatomie, biomechanica en medische beeldvormingstechnieken worden gecombineerd.Die fundamentele kennis vormt de basis voor het klinische onderzoek van de toekomst. AZ Groeninge en Materialise zijn vaste partners in dit onderzoek.

Waarom uw Steun?

U biedt jonge professoren de nodige ondersteuning om hun onderzoeksteam uit te bouwen en internationaal op de kaart te zetten.

Grensverleggende internationalisering

Kulak biedt academische opleidingen met een open blik op de wereld. Ons handelsmerk is een sterke en structurele interactie binnen Europa en de regio, evenals de inbedding in een internationaal netwerk van partneruniversiteiten. Onze unieke ligging, dicht bij Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maakt ons voorbestemd om grenzen te verleggen en te overstijgen.


VOORBEELD UIT DE GROEP HUMANE WETENSCHAPPEN
De Faculteit Rechtsgeleerdheid zet stevig in op buitenlandse gastprofessoren. Studenten rechten krijgen al in hun tweede bachelorfase de kans om kennis te maken met een ander rechtsstelsel (via bijvoorbeeld de opleidingsonderdelen ‘Introduction to common law’ of ‘Introduction au droit français’). De voorbije jaren doceerden professoren van topuniversiteiten, zoals Oxford, Cambridge en het Londense University College, aan onze campus. Studenten maken zo kennis met een andere onderwijs aanpak, maar vooral met een ander rechtsstelsel. Dat leert hen kritisch na te denken over het Belgische rechtssysteem. De anderstalige colleges zijn een extra troef voor hun latere carrière, waarin talenkennis cruciaal is.
De faculteit investeert een substantieel deel van haar werkingsmiddelen om buitenlandse professoren aan te trekken. Om het programma op topniveau te behouden en aan te vullen met grensoverschrijdende opleidingsonderdelen, is bijkomende financiering onontbeerlijk.

Waarom uw Steun?

U helpt om onze campus in te bedden in een breder internationaal
netwerk, dat onze studenten rechtstreeks ten goede komt.