Onderzoek: Visie en beleid

Onderzoeksbeleid van Kulak wordt op verschillende niveaus en door verschillende personen vorm gegeven.

Onderzoekscoördinator

Hans Deckmyn is aangesteld als onderzoekscoördinator Kulak. In samenspraak met de Campusrector, Het Directiecomité, de Kulakraad en de verantwoordelijken van het onderzoek aan KU Leuven, begeleidt hij de uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek op de campus en zorgt hierbij voor uitwisseling van beleidsinformatie, standpunten of andere informatie inzake onderzoek.

Hij vormt hierbij de brug met het onderzoeksbeleid van de KU Leuven, van de associatie, in de regio of internationaal.

Dienst Onderzoeksondersteuning

De onderzoekscoördinatie verloopt in nauwe samenwerking met de dienst ondersoeksondersteuning. Deze dienst biedt - aanvullend aan de centrale KU Leuven diensten (zie onderaan) - ondersteuning en begeleiding voor de KU Leuven campussen Kulak Kortrijk, Brugge en Oostende voor alle onderzoeksgerelateerde activiteiten. Naast het mee uittekenen van het onderzoeksbeleid Kulak staat zij ook in voor een eerste adviesverlening over de diverse financieringskanalen, het initiëren en begeleiden van projectaanvragen onder regionale en EFRO-programma’s, het stimuleren van het onderzoek door te zoeken naar opportuniteiten en synergieën, het aansturen van de valorisatie op Kulak en als verbindingspersoon met DOC en LRD Leuven. Zij is ook aanspreekpunt onderzoek voor de provincie, voor bedrijven op zoek naar samenwerking, en voor de regio in het algemeen.

Internationaal onderzoek

Het onderzoek van Kulak is ingebed in de Leuvense onderzoeksgroepen en behoort hierdoor ook tot de internationale netwerken van KU Leuven. Daarnaast kennen de onderzoekers ook verschillende eigen internationale netwerken.  Er worden samenwerkingsverbanden opgezet met partners en universiteiten over de gehele wereld. Dit wordt onder meer vertaald in internationale publicaties (te vinden op Lirias) en in internationale congressen, die onder meer op Kulak worden georganiseerd.

Regionale invulling van het onderzoek

Naast het internationale onderzoek zet Kulak ook in op onderzoek in regionale samenwerkingsverbanden (Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk). Onderzoeksprojecten worden opgezet met de West-Vlaamse hogescholen, expertisecentra, ziekenhuizen, .... De verschillende EFRO-projecten, waarbij Kulak optreedt als projectleider, of participeert als projectpartner getuigen daarvan.

De valorisatiecoördinator, Mathias Belpaeme, heeft een actieve rol in de kennis- en technologietransfer van Kulak. In samenwerking met LRD Leuven ondersteunt hij de onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten.

Bachelor-studenten en onderzoek

De studenten krijgen doorgaans pas de kans te  “proeven” van het onderzoek in hun master-jaren. Aan Kulak kunnen de studenten al tijdens hun bachelorjaren kennismaken met onderzoek. Hun onderzoeksopdracht wordt geïntegreerd in de bachelorpaper, in een projectpracticum of een stage. De valorisatiecoördinatoren zorgen hierbij voor het contact tussen de studenten en de bedrijven.

De studenten kunnen voor hun stage terecht in bedrijven, ziekenhuizen of regionale competentiecentra. In samenwerking met deze instellingen en bedrijven kunnen de studenten een oplossing uitwerken voor verschillende toepassingsgerichte problemen. Daarnaast kunnen de studenten  terecht in de onderzoeksgroepen van Kulak of de Leuvense onderzoeksgroepen. Het netwerk van de partneruniversiteiten van Kulak biedt ook internationale kansen aan deze studenten.

Onderzoeksbeleid- en ondersteuning KU Leuven

Het onderzoeksbeleid van Kulak is gealigneerd op het onderzoeksbeleid van KU Leuven. In samenwerking met de Leuvense organen en diensten voor onderzoek wordt het beleid aan Kulak uitgetekend, waarbij Kulak eigen specifieke accenten kan leggen. In het bijzonder gaat het over de volgende organen en diensten :