U bent hier: Home / nl / Specifieke projecten / Texacov

Texacov

Materia Nova, KULAK (Renewable Materials and Nanotechnology) en Hautes Etudes d'Ingenieur Lille verkregen recentelijk financiering van het Interreg V France-Wallonia-Vlaanderen programma om gefunctionaliseerde textel voor het actief reinigen van binnenlucht te ontwikkelen.

 

Lire en français

Materia Nova, KULAK (Renewable Materials and Nanotechnology) en Hautes Etudes d'Ingenieur Lille verkregen recentelijk financiering van het Interreg V France-Wallonia-Vlaanderen programma om gefunctionaliseerde textel voor het actief reinigen van binnenlucht te ontwikkelen.

Tegenwoordig worden gesloten ruimtes steeds beter geïsoleerd om energieverliezen te voorkomen. Dit kan leiden tot onvoldoende ventilatie, wat een toename van de concentratie van verontreinigende stoffen, zoals vluchtige organische stoffen (VOS), schadelijk voor de gezondheid, in de binnenlucht kan veroorzaken. Verschillende mogelijkheden bestaan om dit probleem te elimineren/verminderen zoals ventilatie, zuivering door adsorptie, (bio)filtratie, ozonisatie, ionisatie, depolluerende planten, enz. De ontwikkeling van effectieve methodes voor de in-situ afbraak van verontreinigingen lijkt veel efficiënter op lange termijn. Ons project is een onderdeel van deze aanpak : we zullen materialen ontwikkelen die VOS in de binnenlucht degraderen, idealiter in H2O en CO2 door het fotokatalytische effect, gebruik makende van zichtbaar licht en zonder externe energiebron. Hiervoor zullen we textielmateriaal ontwikkelen dat gefunctionaliseerd is met fotokatalytisch materiaal dat actief is in het zichtbare spectrum van licht en dat de afbraak van VOS verontreiniging in de lucht bevordert. Zuivere TiO2 in anatase vorm is het meest gebruikt in fotokatalytisch VOS materiaal maar heeft enkel een hoge activiteit in UV licht.
Het gebruik hiervan voor toepassingen in gebouwen of voertuigen is dus niet praktisch. Daarom zal voor deze toepassing gebruik gemaakt worden van katalysatoren met een hoge VOS afbreekaktiviteit onder bestraling met zichtbaar licht. De eerste uitdaging van het project is om een fotokatalytisch materiaal te ontwikkelen specifiek voor de beoogde toepassing en dus de TiO2 activiteit uit te breiden naar zichtbaar licht activatie. In dit project zullen we gebruik maken van TiO2 dat metaalionen (Cr, Fe) en niet-metalen (N, C) bevat. Aan de andere kant, heeft nanotechnologie onderzoek toegepast op textiel reeds
aangetoond dat compatibiliteit tussen de drager (textielvezel) en actieve nanodeeltjes van cruciaal belang is. Specifieke functionalisering van textielvezels op basis van (synthetische) polymeren met nanodeeltjes vereist daarom een oppervlaktemodificatie om de affiniteit tussen de nanodeeltjes en het
oppervlak van de vezels/filamenten te vergroten. In dit project zullen we hiervoor cellulose nanodeeltjes gebruiken als poreuze structurele drager voor het duurzaam modificeren van polymervezels. Het team van Prof. Thielemans aan Kulak heeft reeds aangetoond dat ze op deze manier metaal- en metaaloxide
nanodeeltjes op oppervlakken kunnen immobiliseren.