Trombose- en Hemostase

 

Website Centrum voor Trombose- en Hemostase-onderzoek 

 

Waarover gaat het onderzoek?

Deze ploeg onderzoekt fundamentele factoren die een rol spelen bij bloeding (hemostase) en omgekeerd, bij bloedklontering (trombose). Vaak is het doel het ene te voorkomen (bvb. bloedklontering), zonder andere nadelige effecten te veroorzaken (bvb. overdadige bloeding).

Dit onderzoek vergt een combinatie van methodes uit de biochemie, de moleculaire en cellulaire biologie en de genetische manipulatie. Het maakt steeds meer gebruik van bio-informatica om grote gegevensbanken te analyseren.


Welke bijdrage levert dit onderzoek?

Het doel is de fundamentele processen te begrijpen die ertoe leiden dat het bloed enerzijds wel klontert, en anderzijds dan weer niet. Dit leidt tot een programma met vier onderzoekslijnen:

-    ontwikkeling van antitrombotische geneesmiddelen zonder gevaar op bloedingen

-    gebruik van gentherapie om bloedingsziekten te behandelen

-    ontdekking, met bio-informatica, van genetische patronen die het risico op trombose bepalen

-    onderzoek van mechanismen die de bloedklontering natuurlijk inhiberen.


Het doel is vooreerst hoogstaand onderzoek met zowel een fundamentele als een maatschappelijke relevantie: basisonderzoek en ‘translationeel’ onderzoek (o.m. ook in samenwerking met de regionale ziekenhuizen). Als academische onderzoeksploeg streven deze wetenschappers de publicatie na van hun bevindingen in vooraanstaande tijdschriften en via presentatie op congressen en studiedagen. 

Bij de basisopdracht hoort ook het vormen van nieuwe onderzoekers, ook door continu universitaire en hogeschoolstudenten stage te laten lopen in het onderzoekslab.

 De ploeg stuurt aan op de ontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen voor aandoeningen rond bloeding en bloedklontering; zij bezit meerdere patenten en heeft een aanzienlijk aantal patentaanvragen lopend.

 

Wat zijn onze troeven?

De groep voor Trombose- en Hemostase-onderzoek heeft een lange staat van dienst op de campus, binnen de ‘life sciences’ onderzoeksfaciliteit (die straks in oppervlakte verdubbelt). De groep speelt een specifieke rol binnen ruimere Leuvense en internationale netwerken. Het gevoerde onderzoek is discipline-overschrijdend en wordt gebaat door de gemakkelijke interdisciplinaire contacten en faciliteiten op de Campus.

Er is vruchtbare samenwerking met nabijgelegen hogescholen en EU-onderzoeksploegen, o.a.  uit Noord Frankrijk en Engeland,  evenals met de regionale ziekenhuizen, o.m. die uit het netwerk van ziekenhuizen rond de K.U.Leuven, en met biotechnologische  industrie.
 

Wie zijn de gangmakers?

Biochemicus Hans Deckmyn, moleculair biologe Karen Vanhoorelbeke, in samenwerking met informaticus Patrick De Causmaecker, biostatisticus Hans Pottel, medicus en moleculair bioloog Zeger Debyser, fysicus Koen Vanden Abeele en een 15-tal onderzoeksmedewerkers.