Prof. Laurens Cherchye, prof. Bram De Rock en prof. Frederic Vermeulen winnen de KU Leuven Pioniersprijs 2015

Prof. Laurens Cherchye en prof. Bram De Rock uit de Faculteit Economie en bedrijfswetenschappen aan de Campus Kulak Kortrijk hebben samen met prof. Frederic Vermeulen de Pioniersprijs 2015 van de KU Leuven gewonnen. De pioniersprijs wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep uit de Groep Humane Wetenschappen die onderzoek heeft opgezet en doorgevoerd dat wetenschappelijk innovatief is en een volkomen nieuw onderzoekspad opent.

 

De gelauwerde onderzoekers zijn zij die het aangedurfd hebben onderzoek te ondernemen 'buiten de lijntjes' van de wetenschappelijke 'verworvenheden' binnen hun vakgebied.

 

De Pioniersprijs wordt toegekend door het Groepsbestuur Humane Wetenschappen op voordracht van een jury die bestaat uit de vicerector Humane Wetenschappen, de coördinator Onderzoek, twee decanen van de Groep Humane Wetenschappen en telkens twee externe leden.

 

                             

Prof. Bram De Rock

Recent onderzoek:

  • Revealed preference theory and non-parametric analysis of choice behavior
  • Non-parametric production and efficiency analyisis
  • The collective model of household consumtion behavior
  • Fixed point theory

 

 

 

Prof. Laurens Cherchye

Recent onderzoek:

  • Non-parametric Production and Efficiency Analysis
  • Revealed Preference Theory and Non-Parametric Analysis of Choice Behavior
  • Non-parametric Estimation; Indicators of Macroeconomic Performance
  • Institutions and Macroeconomic Performance
  • The Collective Model of Household Consumption Behavior
  • Associate editor of Journal of Productivity Analysis