Medische delegatie uit Zhejiang (China) op bezoek

23 november 2015 Vandaag bracht een medische delegatie uit de Chinese provincie Zhejiang een studiebezoek aan Kulak. Vanuit de overheid in Zhejiang is er een grote vraag naar medische technologie. Kulak heeft, naast verschillende andere kennisinstellingen en bedrijven in West-Vlaanderen, een duidelijke expertise op dat vlak.


Sinds 2000 werkt de Provincie West-Vlaanderen samen met de Chinese provincie Zhejiang. Met deze samenwerking wenst de provincie de positie van West-Vlaanderen in de globale economie te versterken en onderneemt zij op het vlak van economie, landbouw en onderwijs verschillende acties. Om de samenwerking te evalueren en de uitbreiding ervan met acties onder meer op het vlak van gezondheidszorg te bespreken kwam de bilaterale stuurgroep West-Vlaanderen / Zhejiang vandaag samen in het Provinciaal Hof te Brugge. De bijeenkomst van de stuurgroep is meteen ook de kick-off van de ‘Zhejiang-week’ waarin de Provincie West-Vlaanderen heel wat delegaties ontvangt om de bestuurlijke, economische, medische en academische samenwerking tussen beide provincies te versterken.

De medische delegatie wenste, op vraag van delegatieleider Zhu Bing, een studiebezoek te brengen aan Kulak. In een eerste luik werden enkele recentelijk vernieuwde onderwijsruimtes van de Faculteit Geneeskunde voorgesteld. Enerzijds was dat het vaardigheidscentrum, waar een volledige ziekenhuiskamer werd nagebouwd, met in het bed een interactieve 'levensechte' pop: de High Fidelity Patient Simulator. De pop ademt, knippert met de ogen, heeft een pols- en hartslag en reageert op de handelingen van studenten, zoals een echte patiënt. De meest uiteenlopende medische situaties kunnen zo worden nagebootst en gestuurd vanuit de regiekamer.  Ook het laboratorium anatomie, dat vorig jaar nog werd uitgerust met een uitgebreid camera- en multimediasysteem werden bezocht.  En in het onlangs in gebruik genomen collaboratorium, een leerruimte waar samenwerken centraal staat en waar vanaf heden ‘technologie-ondersteund contactonderwijs’ wordt georganiseerd, was de Chinese delegatie ook sterk geïnteresseerd.

In een tweede luik stond een bezoek aan het Interdisciplinary Research Facility Life Science gepland.  Het IRF Life Sciences huisvest de onderzoeksinfrastructuur voor de biowetenschappen aan Kulak. Het is een interdisciplinaire faciliteit waarin onderzoekers van verschillende disciplines gebruik maken van gemeenschappelijke infrastructuur en expertise uitwisselen over de grenzen van de eigen discipline heen. Het IRF Life Sciences biedt plaats aan meer dan 60 onderzoekers die actief zijn in het biomedisch, biochemisch en biotechnologisch onderzoek, de biologie en de bio-ingenieurswetenschappen.

Voor de Chinese medische delegatie uit Zhejiang staan er later deze week ook nog bezoeken aan enkele bedrijven (Televic en Buro Archi II ) en regionale ziekenhuizen op het programma.