Faculteit Geneeskunde start met innovatief groepsonderwijs

28 oktober 2015 Vaardigheden als leiderschap, samenwerken, feedback geven,… worden sterk gewaardeerd in het werkveld. Om deze vaardigheden nog beter te ontwikkelen wordt er binnen de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen gestart met een nieuw onderwijsproject. In een vernieuwde leerruimte, waar samenwerken centraal staat, wordt vanaf heden ‘technologie-ondersteund contactonderwijs’ georganiseerd.


In het werkveld van de gezondheidszorg worden steeds hogere eisen gesteld. Er wordt niet enkel meer verwacht dat toekomstige artsen, onderzoekers, verpleegkundigen,… de vaardigheden hebben om hun job uit te oefenen. Zij moeten ook in staat zijn om leiderschap te tonen, efficiënt samen te werken en bereid zijn om levenslang te leren. Binnen de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen aan Kulak werd hier de voorbije jaren al de nodige aandacht aan besteed. Zo wordt al geruime tijd simulatieonderwijs aan de studenten aangeboden. Daarnaast is er ook een jaarlijkse multidisciplinaire dag tussen studenten geneeskunde en studenten verpleegkunde van VIVES en kunnen er keuze-opleidingsonderdelen gevolgd worden met een focus op ondernemerschap. Daarbovenop zijn er ook de mogelijkheden voor internationalisering. De Faculteit Geneeskunde binnen Kulak gaat nu nog een stap verder.


Samenwerken in het ‘collaboratorium’

Sinds de start van het nieuwe academiejaar hebben docenten en studenten een collaboratieve leerruimte tot hun beschikking waarin technologie-ondersteund contactonderwijs aangeboden wordt. Een bestaand lokaal werd omgetoverd tot een interactieve, open lesruimte, die niet enkel voor regulier onderwijs maar ook voor navormingen en samenwerking met nabijgelegen ziekenhuizen of zorginstanties ingezet kan worden. Zo bevestigt de Faculteit Geneeskunde haar pioniersrol inzake innovatief medisch onderwijs.

 

De renovatie van het lokaal, dat de toepasselijke naam ‘collaboratorium’ kreeg, is een eerste stap in een breder verhaal rond ‘technologie-ondersteund collaboratief leren’. Het proeftuinproject heeft geleid tot een multifunctionele ruimte (een ‘open learning space’) waarin zowel de technologie als de infrastructuur het samenwerken en het  ‘samenwerkend leren’ bevorderen. De technologie en bijhorende software (mede-ondersteund door Barco) zijn naadloos geïntegreerd en zorgen ervoor dat delen van informatie, feedback geven, etc. heel vlot en eenvoudig kunnen gebeuren. De infrastructuur zorgt ervoor dat samenwerken en samen leren niet gehinderd worden door de praktische inrichting.

 

 

Betere ontwikkeling van algemene vaardigheden

Docenten en studenten reageerden eerder al positief op de aangekondigde veranderingen en ook de eerste ervaringen zijn alvast positief. Er kunnen namelijk nieuwe werkvormen worden ingezet die voor meer variatie zorgen in de lespraktijk. En dat komt de kennisverwerving en het aanleren van vaardigheden ten goede. Bovenop het aanleren van de opleidingsspecifieke kennis en vaardigheden kan er via het collaboratorium nog meer dan anders worden ingezet op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn als toekomstig professional: efficiënt overleggen, kennis over technologie en tools die samenwerken faciliteren, feedback geven, elkaar beoordelen,  reflectie over de eigen bijdrage aan groepswerk, leiderschap opnemen,… Dit zijn vaardigheden die algemeen sterk gewaardeerd zijn in het werkveld.

"Door collaboratief leren zijn studenten meer betrokken bij het lesgebeuren, kunnen ze de leerstof sneller integreren en hebben ze een beter begrip van het geleerde omdat ze meteen hun kennis toepassen, demonstreren en hierop feedback krijgen van zowel medestudenten, docent, en in een latere fase ook expert-professionals", aldus dr. Mieke Vandewaetere, stafmedewerker onderwijsinnovatie binnen de Faculteit Geneeskunde.

 

 

In eerste fase worden in het collaboratorium activiteiten van een viertal opleidingsonderdelen binnen de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen georganiseerd. Gebaseerd op deze ervaringen wordt vanaf januari 2016 het gebruik van deze nieuwe onderwijsvorm verder uitgerold binnen de faculteit.