Migratie en Interculturele Relaties

 

Website CHIR : Centrum voor Historische Studies van de Interculturele Relaties

 

Waarover gaat dit onderzoek?

Migratie is van alle tijden. Migranten beïnvloeden, daar waar zij neerstrijken, de evolutie van de samenleving; die samenleving beïnvloedt op haar beurt hun zelfbeeld en zelfopvatting.

Deze ploeg bestudeert migratiebewegingen uit het recente verleden, waar ‘mensen van bij ons’ naar den vreemde uitweken: de Belgische, vooral Vlaamse, migratiegolven en de migrantencultuur in Frankrijk tussen de jaren 1850 en 1914.
Bijzondere aandacht gaat naar de sociale en culturele processen waardoor deze mensen en groepen in Frankrijk een nieuwe identiteit ontwikkelden.

 

Welke bijdrage levert dit onderzoek?

De problematiek van de integratie van migranten in onze samenleving is bekend.

Het debat daarover is te vaak populistisch en gespeend van kennis van het verleden, meer bepaald van het eigen verleden van de Vlaming als migrant.

Het werk van deze ploeg zal licht werpen op dit belangrijk maatschappelijk verschijnsel; het zal ons en ook anderen in staat stellen de problemen die uit migratie voortkomen beter te begrijpen en te behandelen.

Deze ploeg verricht academisch werk en mikt dus in de eerste plaats op wetenschappelijke inzichten en publicaties.

Daarnaast wil zij, via diverse media, de opgedane kennis ruimer delen en de hedendaagse maatschappij mee vorm geven: de kennis wordt gevaloriseerd via seminaries en vormingsdagen voor personen die met en voor migranten werken, en via tentoonstellingen en een aansluitend toeristische aanbod in de regio voor het ruime publiek.

Verder biedt dit onderzoek studenten op de Campus de mogelijkheid om reeds tijdens hun studie eigenhandig deel te nemen aan mens- en cultuurwetenschappelijk onderzoek.

 

Wat zijn onze troeven?

Kulak speelt hier voluit de troef van zijn interdisciplinariteit; het migratieverschijnsel is immers complex en laat zich niet vatten vanuit één enkele discipline.
Dankzij de kleine schaal van de Campus kan het interdisciplinaire debat daadwerkelijk plaatsvinden, in dit geval vooral tussen historici, taal- en letterkundigen en gedrags- en maatschappijwetenschappers.
Kortrijk ligt dicht bij Noord-Frankrijk, het toneel van de grote migratie van Vlaanderen naar Frankrijk in de loop van de 19° en 20° eeuw; de Campus is dus een uitgelezen locatie voor de studie van dit historisch thema.
Ook vandaag, trouwens, met de vorming van het Eurodistrict Rijsel-Kortrijk-Doornik, kan men nieuwe migratiestromen en nieuwe identiteitsvragen verwachten.

 

Wie zijn de gangmakers?

Historicus Tom Verschaffel, Literatuurwetenschapper Lieven D’hulst en historisch pedagoog Marc Depaepe, in samenwerking met literatuurwetenschapper Dagmar Vandebosch en met een drietal onderzoeksmedewerkers.