Doctoraatsonderzoek

Kulak als onderzoekscampus

De onderzoeksactiviteit op de campus is de laatste jaren sterk toegenomen. Aan Kulak werken een 43-tal professoren. Net zoals hun collega's in Leuven, leggen zij zich, naast hun onderwijsactiviteiten, toe op onderzoek. Wie geïnteresseerd is om zich na het masterdiploma verder te verdiepen in een specifieke discipline of onderzoeksthema, kan gedurende vier of zes jaar ook aan Kulak doctoreren. Op Kulak is een grote groep jonge doctorandi werkzaam. Zij worden begeleid door de professoren van Kulak, in samenwerking met de doctoral schools van de KU Leuven, zodat je als doctorandus niet alleen de academische vaardigheden maar ook de niet-academische vaardigheden leert ontplooien.  Specifiek aan Kulak is dat de onderzoekers elkaar ontmoeten over de grenzen van hun wetenschapsgroep heen.

Als je aan Kulak wilt doctoreren, kan je best de vacatures van Kulak volgen.

Afgelegde doctoraten campus Kulak

Afgelegde doctoraten aan KU Leuven campus Kulak Kortrijk per academiejaar.
 

Hieronder is per faculteit / groep een overzicht te vinden van de doctoraten die op Kulak zijn afgelegd :

Meer informatie over doctoreren

De praktische informatie met betrekking tot doctoreren, de richtlijnen en de reglementen over doctoreren van KU Leuven gelden ook voor Kulak. Deze zijn te vinden aan de Doctoral Schools :

Bijkomende opleiding