U bent hier: Home / Nieuws / Studenten derde bachelor werken via multidisciplinaire teams business cases uit

Studenten derde bachelor werken via multidisciplinaire teams business cases uit

Studenten derde bachelor slaan vanaf volgend academiejaar de handen in elkaar om bedrijven te ondersteunen in het uitwerken van reële business cases. In deze business cases worden de ideeën, die door de studenten zelf zijn uitgedacht of die door bedrijven worden aangebracht, concreet uitgewerkt. Het doel hiervan is om finaal een dossier te kunnen voorleggen dat de potentiële vermarkting van een product of een dienst heel gedetailleerd in kaart moet brengen.
 
Dit project kadert in het opleidingsonderdeel ‘New product and service development’. Dit is een opleidingsonderdeel dat kan gevolgd worden door studenten 3de bachelor toegepaste economische wetenschappen (TEW) aan Kulak. De rode draad van dit opleidingsonderdeel is het ganse proces van productontwikkeling tot en met het vermarkten van dit product in kaart te brengen. Concreet worden er hiervoor teams van 4 à 5 studenten samengesteld.

Naast de mogelijke samenwerking met bedrijven kunnen de TEW-studenten er ook voor kiezen om de mogelijke vermarkting van ideeën van medestudenten uit andere opleidingen uit te werken. Zo kunnen er interessante multidisciplinaire samenwerkingen ontstaan met bijvoorbeeld studenten industrieel ingenieur Technologiecampus Oostende of zelfs met doctoraatstudenten. Die samenwerkingen zorgen er mee voor dat het ondernemerschap ook in andere opleidingen gestimuleerd wordt.

Vanaf volgend academiejaar zijn er alvast twee gemengde teams waarbij studenten industrieel ingenieur ondersteund worden door studenten TEW. Binnen deze teams zullen de studenten het prototype dat de studenten industrieel ingenieur ontwikkelen in het kader van hun masterproef, ook economisch belichten via een business case. Daarnaast neemt er ook een gemotiveerde doctoraatstudent deel aan dit traject met oog op het nagaan van het valorisatiepotentieel van zijn onderzoek verricht aan Kulak.