U bent hier: Home / Nieuws / Marc Depaepe wordt campusrector van Kulak

Marc Depaepe wordt campusrector van Kulak

Leuven, 8 juli 2013.

De Raad van Bestuur van de KU Leuven benoemde professor Marc Depaepe vandaag tot vicerector in de beleidsploeg van rector-elect Rik Torfs. Marc Depaepe treedt op 1 augustus 2013 aan als campusrector van Kulak.

Marc Depaepe is geboren in 1953 in Kortrijk. Hij woont in Kortrijk-Bellegem. Hij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en promoveerde eerst tot Licentiaat (1977) en nadien tot Doctor (1982) en tot Speciaal Doctor (1989) in dit domein. Professor Depaepe is sinds 1993 (gewoon) hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en sedert 2004 ook aan Kulak. Als specialist Historische Pedagogiek doceert hij de vakken ‘Geschiedenis van gedragswetenschappen’ en ‘Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming’ in Kortrijk, en het vak ‘History of Modern Educational Systems’ in Leuven.

Professor Depaepe is oud-voorzitter van de Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan Kulak (2004-2009). Verder was hij onder meer programmadirecteur van Onderwijskunde (2004-2005) en coördinator Humane Wetenschappen aan Kulak (2007-2009). Voordien zat hij te Leuven het Departement Pedagogische Wetenschappen voor (2001-2004) en was er tevens programmadirecteur van de toenmalige opleidingen binnen de Pedagogische Wetenschappen. Binnen de faculteit PPW is hij voorzitter van de evaluatiecommissie voor professoren (2011-2013). Hij is tot op heden ook ombudspersoon voor ongewenste intimiteiten van personeel en studenten aan Kulak.

Marc Depaepe is promotor en copromotor van verschillende onderzoeksprojecten en coördineert meerdere opleidingsonderdelen in verband met Historische Pedagogiek. Hij zetelt in universitaire commissies, adviesraden en jury’s en is lid van wetenschappelijke redacties en leescomités. Hij is ook buiten de universiteit actief, in culturele, historische en pedagogische verenigingen en raden. Zo was hij onder meer eerste voorzitter van de Raad van Bestuur van de Leielandsscholen (2000-2005) en voorzitter van de overkoepelende scholengemeenschap OLV Groeninge (2005-2011) die alle secundaire scholen van het vrij katholiek onderwijs in Kortrijk groepeert.

Lieven Danneels, voorzitter van het Bestuurscomité van Kulak, feliciteert Marc Depaepe met zijn aanstelling tot campusrector. “Marc Depaepe wordt algemeen gerespecteerd, als academicus en als voorzitter en lid van verschillende advies- en beleidsorganen. Hij staat bekend als een sociale en geëngageerde collega. Kulak staat de komende jaren voor een paar grote uitdagingen: de versterking van haar identiteit, de groei als onderzoekscampus en de samenwerking met Kulab zijn hier een paar voorbeelden van. Het Bestuurscomité kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de hele ploeg van rector-elect Rik Torfs en met Marc Depaepe in het bijzonder.”

Jan Beirlant werd aangesteld tot rectoraal adviseur voor de verdere ontwikkeling van het internationale netwerk van Kulak en de contacten met de naburige regio’s. Voorzitter Danneels wil expliciet zijn erkenning en waardering uitdrukken voor Jan Beirlant en dankt hem voor de aangename en succesvolle samenwerking: “Jan Beirlant heeft het Kulak-netwerk versterkt en uitgebreid, regionaal en internationaal. De voorbije vier jaar kon Kulak zich verder profileren als een universitaire campus met een uniek onderwijsconcept, hoogstaand onderzoek en gedreven docenten en onderzoekers. Jan Beirlant toonde een grote grote persoonlijke betrokkenheid bij zijn campus en geloofde in een hechte samenwerking met de studenten die hem hiervoor sterk waardeerden.”

Voorzitter Danneels kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en is ervan overtuigd dat de KU Leuven door deze aanstellingen haar positie in West-Vlaanderen en de naburige regio’s verder zal kunnen versterken.