U bent hier: Home / Nieuws / “It’s magic”: onderwijstechnologie van de toekomst op Campus Kulak Kortrijk

“It’s magic”: onderwijstechnologie van de toekomst op Campus Kulak Kortrijk

19 april 2017 Studenten die via hun smartphone silent questions stellen om de docent te laten weten dat het tempo te hoog ligt of dat een term niet duidelijk is. Leersystemen die automatisch in rekening brengen dat student x wat meer aankan dan student y. En virtual classrooms, waarbij studenten zich op elke willekeurige plaats kunnen bevinden, en de docent nog op een andere. De Campus Kulak Kortrijk is een ambitieuze proeftuin voor de nieuwste onderwijstechnologie en de toepassingen ervan. Die werden op dinsdag 18 april gedemonstreerd.

Technologie in het onderwijs is uiteraard niet nieuw. Je had al software om het onderwijs administratief te organiseren of om notities van de prof of scripties van studenten uit te wisselen. "Maar soft- en hardware die specifiek op het leren zelf gericht is hadden we nog niet zo veel, zeker niet als het gaat over contactonderwijs. Wij werken intensief om daar verandering in te brengen.” Aan het woord is professor Piet Desmet van de Campus Kulak Kortrijk, professor toegepaste taalkunde en samen met professor Fien Depaepe gedreven motor achter Edulab. Op dinsdag 18 april werd dat project feestelijk gelanceerd, met veel schoon volk. “Kort door de bocht: Edulab gaat over technologie die allerlei vormen van interactie en samenwerking ondersteunt om zo tot beter leren te komen”, zegt professor Desmet. “Wie van die technologie gebruik wil maken, vindt aan Kulak voortaan het neusje van de zalm.”

Edulab is geen website of platform, maar een concrete locatie op de Kortrijkse campus. “Volgens één van de docenten die er al mee gewerkt hebben, is Edulab magic, iets waar je als lesgever altijd naar verlangd hebt. De woordkeuze is voor zijn rekening, maar wat je er vindt aan hardware en software is echt wel state of the art. Het is niet alleen een lesruimte, maar ook een proeftuin voor onderzoek naar geavanceerde onderwijstechnologie en wat die oplevert.”

“Edulab kadert in het grotere Tecol-project, de koepelbenaming voor technology enhanced collaborative learning. Barco en Televic, twee bedrijven die naar de wereldtop streven in onderwijstechnologie, werken eraan mee, en de KU Leuven natuurlijk ook.”

Campusrector Marc Depaepe opent het Edulab in aanwezigheid van viceminister-presidenten, mevrouw Hilde Crevits en de heer Bart Tommelein en minister Philippe Muyters © KU Leuven

© KU Leuven

De onderwijstechnologie zorgt niet alleen voor nieuwe mogelijkheden, maar ook voor extra animo in de aula.
© KU Leuven

Hoorcollege nieuwe stijl

Hoe krijgt het onderwijs nu concreet vorm in Edulab? “Het hoorcollege ziet er bijvoorbeeld helemaal anders uit dan het klassieke en duffe prof-leest-cursus-voor. Er zijn veel meer mogelijkheden voor interactie. Silent questions bijvoorbeeld: een student kan via zijn laptop, tablet of smartphone laten weten dat het tempo nogal hoog is of dat term x of y niet uitgelegd is. Dat hoeft dus niet langer met trillende stem, onder de priemende blikken van driehonderd collega’s. De prof kan op zijn scherm zien of een bepaalde vraag al twintig keer gesteld of geliket is: dan kan hij of zij die even toelichten. Je kunt ook polls organiseren, lessen opnemen of vragen stellen aan de hele groep. Zelfs de meest bevlogen prof kan op die manier nog méér halen uit zijn hoorcollege.”

“Een tweede reeks mogelijkheden van Edulab komt samen in de collaboratieve leerruimte: alles wat met werken in groepjes te maken heeft. Studenten kunnen elkaars schermen delen, bijvoorbeeld om tussenresultaten samen te brengen. De docent kan ook schermen van de studenten groeperen om ze aan iedereen te tonen. Uiteraard kan je alles bewaren, doorgeven, enzovoort. In het open leercentrum, geïntegreerd in de bibliotheek, kunnen studenten verder werken met die instrumenten, maar dan informeler, zonder docent. Ze vinden er ook een werkomgeving die specifiek gericht is op het maken en uittesten van presentaties.”

“Edulab biedt ook mogelijkheden voor multilocatieleren: groepen studenten kunnen van op afstand, en dus van op verschillende plaatsen, interactief les volgen. Zo brengen we studenten management of industriële wetenschappen virtueel samen. Nog een stap verder is de virtual classroom, waarbij studenten zich op elke willekeurige plaats kunnen bevinden, en de docent nog op een andere. Zo kan je ook specialisten inschakelen, zonder dat ze zich in het leslokaal moeten bevinden. Ook voor permanente vorming of voor studenten die leren en werken combineren kan deze technologie heel nuttig zijn. Plaats speelt dus geen grote rol meer, en toch zijn er veel vormen van interactie mogelijk. En daar is het in al die onderwijsvormen om te doen: beter leren dankzij onderlinge samenwerking. Als mensen kennis sámen opbouwen, blijft die kennis beter hangen.”

© KU Leuven

In het Edulab kunnen studenten elkaars schermen delen, bijvoorbeeld om tussenresultaten samen te brengen.
© KU Leuven


Student x en student y

Samen met Edulab werd op 18 april nog een tweede initiatief gelanceerd: Smart Education van imec, waar ook de Kulak-onderzoeksgroep ITEC deel van is. De bedoeling is om alle expertise die imec rond educatieve technologie in huis heeft samen te brengen om er zo een nieuw speerpunt van te maken. “Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters stelt dat onderwijstechnologie minstens zo belangrijk moet worden als financiële technologie, toch niet niks. Om maar duidelijk te maken dat het om een groter initiatief gaat, waarmee Vlaanderen ook internationaal wil gaan.”

“Dankzij de imec-technologie kunnen we geavanceerd onderzoek doen rond de nieuwe leersituaties die in Edulab vorm krijgen. Zo kunnen allerlei sensoren ons veel vertellen over hoe we ons tijdens het leerproces gedragen: oogbewegingen in kaart brengen, neurologische data verzamelen, noem maar op. Op basis daarvan kunnen we de onderwijstechnologie bijsturen.”

Een toepassing waar Piet Desmet naar uitkijkt, zijn de adaptieve leersystemen: “Daarbij past het leersysteem zich aan het profiel van de student aan: voorkennis, cognitief niveau, enzovoort. Concreet: als je een taal onderwijst, is het goed mogelijk dat student x heel wat meer aankan dan student y. Je leersysteem moet dat in rekening brengen, en voor student x een hogere snelheid hanteren dan voor student y.”

“Veelbelovend zijn ook de oefensystemen, waarmee zelfs complexe leertaken feedback kunnen krijgen. Een voorbeeld: als ingenieurs een schema moeten tekenen, zou het mooi zijn om de kwaliteit daarvan autonoom te laten beoordelen door een oefensysteem. Daar willen we straks hard op inzetten.”

De aanwezige ministers testen samen de CEO's van imec, Barco en Televic, de gouverneur van West-Vlaanderen en de campusrector de nieuwe leeromgeving uit  © KU Leuven

Grenzen verleggen

Imec is ervaren in de valorisatie van onderzoek, ook dat zal van pas komen. “Onderwijsminister Hilde Crevits wil terecht dat onze projecten een impact hebben op het hele Vlaamse onderwijsveld. Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van educatieve technologie in de bedrijfswereld en op de markt.”

“Het is moeilijk om niét enthousiast te zijn over wat er mogelijk is met Edulab, met Tecol, en breder met Smart Education. Natuurlijk blijft het gaan om hulpmiddelen, geen vervanging van het college of de docent. Maar het zijn wel hulpmiddelen die de grenzen ingrijpend verleggen. Niet morgen, maar nu al”, besluit Piet Desmet.

www.kuleuven.be/tecol
www.kuleuven.be/itec

Klik hier voor enkele video's over Edulab en Tecol

Klik hier voor een reportage van VTM Nieuws

Klik hier voor een reportage van Kanaal Z

Klik hier voor de reportage op WTV

Ludo Meyvis