U bent hier: Home / Kortrijk wordt de aula van Kulak / Studenten

Studenten

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april 2017 vinden heel wat colleges plaats op verplaatsing* in Stad Kortrijk. In de onderstaande lijst kan je alle colleges en de nodige informatie terugvinden.

Maandag 24 april 2017

Tijdstip Titel en docent Beschrijving Locatie
08.30-10.30 uur Ledemaatontwikkeling: een voorbeeld van patroonvorming
Prof. An Zwijsen
Aangeboren afwijkingen aan de armen en benen komen vrij frequent voor. Tijdens dit college wordt de ledemaatvorming in het embryo besproken: waar en wanneer wordt in het embryo gespecifieerd dat ledematen gevormd worden? Hoe komt de patroonvorming van de ledematen tot stand? Wat zorgt voor een onderscheid in de ontwikkeling tussen de voorste en de achterste ledematen? WZC. H. Hart
Budastraat 30
09.00-10.45 uur

Anatomie
Prof. Evie Vereecke

In dit college komt de bouw van het menselijke lichaam aan bod. Vragen als 'welke schoenen doe je best aan als je gaat lopen?' en 'zijn naaldhakken nu echt zo slecht tijdens de zwangerschap?' worden uitgelicht.

 

Aula Notenhof AZ Groeninge
Pres. Kennedylaan 4
10.30-12.30 uur De impact van eigentijdse moderniseringsprocessen en hun oorsprong in de Middeleeuwen
Prof. Marc Depaepe

Dit college gaat op zoek naar de geschiedenis van het menselijk gedrag. Daarin wordt vooral stilgestaan bij de moderniseringsprocessen die tot de eigentijdse gedragsverhoudingen hebben geleid. Eerder dan abrupte  veranderingen gaat het hier om geleidelijke evoluties van privatisering, normalisering, civilisatie, standaardisering  en globalisering met een acceleratie in de 18de en 19de eeuw.

Boekhandel Theoria
Casinoplein 10B
14.00-17.00 uur Geschiedenis van de nieuwe tijd
Dr. Brecht Dewilde
Het college geschiedenis van de nieuwe tijd behandelt de wetenschappelijke revolutie en het ontstaan van het commercieel theater en de opera. Oude raadzaal
Stadhuis Kortrijk

Leiestraat 21
14.30-18.00 uur Hoe wordt onze hersenactiviteit omgezet in acties?
Prof. Tom Theys
Deze les bespreekt hoe een samenspel van structuren in het zenuwstelsel bepaalde acties stuurt. De werking van de betrokken hersengebieden en individuele hersencellen worden in detail besproken. Aula Notenhof AZ Groeninge
Pres. Kennedylaan 4
13.30-16.00 uur “Smart Education” Hoe kan technologie kwaliteitsvol onderwijs ondersteunen?
Prof. Fien depaepe en dr. Annelies Raes

Technologie is niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. Er wordt dan ook vaak geopperd dat onderwijs niet achterop mag hinken, maar wat is de rationale?

Barco
Beneluxpark 21
  Juridisch schrijven

In het kader van het opleidingsonderdeel Juridisch schrijven gaan studenten naar verschillende advocatenkantoren** voor mondelinge besprekingen. Zo worden studenten vertrouwd met de eigenheid van de rechtstaal en met de verscheidenheid aan juridische teksten.

 

Dinsdag 25 april 2017

Tijdstip Titel en docent Beschrijving Locatie
09.15-11.15 uur De brede school en de brugfiguur
Prof. Machteld Vandecandelaere
Prof. Gudrun Vanlaer

Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden. De functie brugfiguur en het concept van de brede school ontstonden vanuit de idee een brug te slaan tussen de school- en thuiscontext van kinderen. Dit gastcollege wordt verzorgd door Nele Degryse (brugfiguur vrije basisschool Sint-Jozef), Els Van De Putte (coördinator Brede School Nieuw-Gent) en Ann Langelet (team Onderwijsontwikkeling). Zij zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende initiatieven vanuit hun functie toelichten.

Vrije Basisschool Sint-Jozefinstituut
Groeningelaan 42
11.00-12.30 uur De wondere wereld van de chocolade
Prof. Imogen Foubert
De geschiedenis van de chocolade, de economische cijfers en het productieproces van cacaoboom tot chocolade en praline worden onder de loep genomen. Ten slotte kom je te weten of chocolade nu gezond is of ongezond. Viva Sara Kaffée
Grote Markt 33
13.30-15.30 uur Werking Eurometropool
Prof. Johan Bruneel

De Eurometropool staat synoniem voor 360° aan kansen om zich vlotter te kunnen verplaatsen; om beter te kunnen werken, innoveren, creëren, studeren, vormen en zorgen; om gemakkelijker plaatsen te kunnen bezoeken en cultuur op te snuiven; om sneller goede ideeën uit te wisselen. In dit college kom je alles te weten over de werking van de Eurometropool.

Agentschap van de Eurometropool
Doorniksestraat 63
14.00-16.30 uur

Acculturatie en integratie: een kritische beschouwing
Prof. Orhan Agirdag
Prof. Lucica De Haene

Tijdens dit college staan we stil bij de processen van acculturatie (of ‘integratie’). Acculturatieprocessen zijn niet alleen relevant voor de immigranten (bvb., culturele aanpassing of cultuurbehoud benadrukken bij de opvoeding, of beide?) maar ook voor de samenleving (bvb. multiculturalisme bevorderen of ijveren voor snelle culture assimilatie in het onderwijs?). Maar de vanzelfsprekendheid waarmee we ‘integratie’ nastreven kan echter ook kritisch in vraag gesteld worden. Agentschap Integratie en Inburgering
President Kennedypark 30
14.30-17.30 uur Neurowetenschappen
Prof. Raf Sciot

In dit college komt de bouw van de hersenen aan bod. Wat weten we over de ontwikkeling van onze hersenen op celniveau?

Dakcafé Stadhuis Kortrijk
Leiestraat 21
14.30-17.30 uur Glycogeenmetabolisme
Prof. Zeger Debyser
Glycogeen is onze snel aanspreekbare energievoorraad. In de lever wordt die voorraad gebruikt om onze suikerspiegel op niveau te houden; in de spier voor inspanningen. Prof. Debyser legt uit hoe glycogeen bij inspanning wordt afgebroken en bij rust terug wordt opgebouwd. Sportcentrum De Lange Munte
Bad Godesberglaan 22

Woensdag 26 april 2017

Tijdstip Titel en docent Beschrijving Locatie
08.30-10.30 uur Goederen en Bijzondere Overeenkomstenrecht
Prof. Bernard Tilleman
Binnen de cursus bijzondere overeenkomstenrecht, komen bewaargeving en bruikleen aan bod. Gerechtsgebouw
Beheersstraat 41
09.00-12.30 uur Het somatosensorisch en motorisch zenuwstelsel
Prof. Bert Reynvoet

In dit college wordt de organisatiestructuur en de werking van somatosensorische en motorische systemen bestudeert.

Dominiek Savio Gits
Koolkampstraat 24/37
8830 Hooglede
11.00-13.00 uur Seksuele geaardheid
Prof. Pieter Adriaens
Onze seksuele geaardheid speelt een ontzettend belangrijke rol in onze identiteit. In veel westerse landen is het vandaag gangbaar om de vraag “Wie ben jij?” te beantwoorden met een verwijzing naar je seksuele geaardheid. Budascoop
Zaal 1

Kapucijnenstraat 10
14.30-16.30 uur Bouwen aan een cultuur van barmhartigheid: de bijdrage van christendom en islam
Prof. Frederik Depoortere

We leven in een tijd van toenemende verruwing en polarisering. Mededogen en solidariteit lijken steeds meer onder druk te staan. In dit college gaan we na nog in hoeverre het christendom en de islam een bijdrage kunnen leveren aan het counteren van deze maatschappelijke trends. In beide religieuze tradities speelt barmhartigheid namelijk een belangrijke rol en dit suggereert dat ze voeding kunnen geven aan een cultuur van barmhartigheid.

Moskee Kortrijk
Stasegemsestraat 136
14.00-17.30 uur Moleculaire biologie
Prof. Rik Gijsbers

In dit college bestudeert men de processen in cellen op het kleinste functionele niveau.

Auditorium 1302
Begijnhofpark z/n
18.00-20.00 uur Productie/distributie van vaccins
Prof. Nico Vandaele
Zowel de productie als distributie van vaccins is uitermate complex. In een vijftal logische stappen proberen we vat te krijgen op het supply chain systeem. Het verbeteren en hertekenen van het supply netwerk zorgt er uiteindelijk voor zorgt dat er meer mensenlevens gered worden. Auditorium 1302
Begijnhofpark z/n

donderdag 27 april 2017

Tijdstip Titel en docent Beschrijving Locatie
08.30-10.30 uur Verbintenissenrecht
Prof. Vincent Sagaert
In het college Verbintenissenrecht gaat prof. Vincent Sagaert dieper in op het thema overheidsaansprakelijkheid. Gotische Zaal
Stadhuis Kortrijk

Leiestraat 21
09.30-13.00 uur Immunologie
Prof. Patrick Matthys

Wanneer het fout gaat met ons immuunsysteem: wat is allergie, overgevoeligheid en autoimmuniteit?
Het immuunsysteem beschermt ons tegen schadelijke invloeden zoals bacteriën, virussen en parasieten.  Dus na een infectie is een adequate immuunrespons noodzakelijk om deze vreemde en dikwijls schadelijke indringers te bestrijden en te verwijderen. Maar soms loopt het fout omwille van een ongepaste immuunrespons zoals bij een allergische overgevoeligheidsreactie of een autoimmuunziekte. In deze les geven we een overzicht van overgevoeligheidsreacties en autoimmuunziekten en zullen we dieper ingaan op het mechanisme dat schuil gaat achter deze ziektebeelden.

Leeszaal Stadsbibliotheek
Kortrijk

Leiestraat 30
11.30-13.00 uur Biochemie van vlas tot linnen
Prof. Hans Deckmyn
We bekijken de (bio)chemie van vlas tot linnen: wat is vlas, hoe wordt van de vlasplant linnendraad gewonnen, wat is de chemische samenstelling ervan en welke processen worden ingezet om dit te bekomen, hoe wordt dit gebleekt en eventueel gekleurd? Auditorium 1302
Begijnhofpark z/n
11.30-12.30 uur School Matters: The future of a commu(o)nist in(ter)vention
Prof. Jan Masschelein
Prof. Maarten Simons
 
School is letterlijk een plaats van ‘scholè’: een plek van ‘vrije tijd’. Bij de Grieken was school niet de plaats noch het moment voor de reproductie van de sociale orde.  Losgekoppeld van de ‘oikos’ (het gezin, het huishouden) en van de ‘polis’ (het socio-politieke), en dus vrij van dagdagelijkse, economische of politieke bezorgdheden was de school een echte ruimte voor zaken die er toe doen. De stelling van Simons & Masschelein is dat school eigenlijk een radicale commu(o)nistische in(ter)ventie is: enerzijds laat het mensen toe om te oefenen in zorg, anderzijds ook om geconfronteerd te worden met dingen buiten zichzelf (de gemeenschap). Anders gezegd: scholen zijn bijzonder geschikt om met toekomstige generaties te leren omgaan en om zorg te dragen voor de gemeenschap(pelijke wereld). Helaas verbieden (ook hier en nu nog!) behoorlijk wat samenlevingen het bestaan van scholen… Budafabriek
Dam 2a
18.00-20.00 uur Kenmerken van financiële markten in België
Prof. Jacques Vanneste

​In dit gastcollege gaat professor Jacques Vanneste dieper in op de kenmerken van de financiële markten in België.

Nationale Bank
President Kennedypark 43

Vrijdag 28 april 2017

Tijdstip Titel en docent Beschrijving Locatie
09.00-10.45 uur Europese literatuur en cultuur
Prof. Lieven D'hulst
Surrealisme in de literatuur en de schilderkunst: na een historisch overzicht, een uiteenzetting van de esthetische uitgangspunten volgt een analyse van de poëtische en picturale vormgeving van het surrealisme aan de hand van werken van André Breton en René Magritte. Boekhandel Theoria
Casinoplein 10b
09.00-11.00 uur Armoede en ongelijkheid
Prof. André Watteyne

Gemiddeld is een wereldburger nu tien maal rijker dan 200 jaar geleden. Maar die spectaculaire stijging was niet voor iedereen even groot. Verre van zelfs. Bijna een miljard medemensen is nog steeds extreem arm. Daarnaast werd een beperkte groep wat we noemen “schandalig” rijk. Economie gaat niet over geld maar over welvaart. Armoede en ongelijkheid zijn daarom ook voor economen belangrijke onderwerpen. We interesseren ons achtereenvolgens voor de onderste en de bovenste treden van de inkomensladder, voor het armoedeprobleem en de in veel gevallen te grote ongelijkheid. Beide problemen bekijken we zowel vanuit wereldperspectief als met betrekking tot de situatie dichter bij huis.

Voka
President Kennedylaan 9A
10.30-12.30 uur

Turning cities into schools
Prof. Jan Masschelein
Prof. Maarten Simons

 

Volgens Unesco “zijn steden de hoofdmotor van economische groei in de moderne wereld, en leren is één van de belangrijke brandstoffen voor die groei. Daarom transformeren veel stedelijke gemeenschappen hun steden tot ‘lerende steden’.” Tegen deze stelling in, en gebaseerd op concrete oefeningen van studenten (uit Kinshasa, Shenzhen, Tirana, Bucharest, Rio, Athens en Brussel) wordt in deze lezing duidelijk wat de betekenis zou kunnen zijn van het transformeren van steden in ‘scholen’ als publieke en collectieve experimenten.

Budascoop
Kapucijnenstraat 10
11:00-13.00 uur Anatomie
Prof. Evie Vereecke
In dit college komt de bouw van het menselijke lichaam aan bod.  Ortho-Kin
Toekomststraat 41
11.30-13.00 uur Tekstontwerp en -redactie
Prof. Isabelle Delaere
In dit college wordt het onderzoeksrapport onder de loep genomen: zinvol, correct en toegankelijk weergeven van cijfermateriaal. Hoe analyseer je gegevens en hoe beschrijf je het verhaal achter de cijfers? Extra aandacht wordt besteed aan data en grafieken en hoe deze soms fout gebruikt en zelfs gemanipuleerd worden om de waarheid te verdoezelen. BLCC
President Kennedylaan 9B
13.30-15.30 uur Ecologie: duurzaamheid
Prof. Koenraad Muylaert

In dit college bespreekt prof. Koenraad Muylaert het aspect duurzaamheid met onder meer het duurzaam gebruik van natuurlijke populaties. Verder komen de uitdagingen van productie in monoculturen in de landbouw en het gebruik van pesticiden en herbiciden in de landbouw aan bod.

Trustteam
Evolis 78
14.30-17.00 uur Structuur en characterisatie van proteïnen
Prof. Wim Thielemans
Het college structuur en characterisatie handelt over de chemische structuur van proteinen en hoe we dit kunnen bepalen en namaken. LVD
Nijverheidslaan 2
8560 Gullegem
  Juridisch schrijven In het kader van het opleidingsonderdeel Juridisch schrijven gaan studenten naar verschillende advocatenkantoren** voor mondelinge besprekingen. Zo worden studenten vertrouwd  met de eigenheid van de rechtstaal en met de verscheidenheid aan juridische teksten.  

Dit college is niet aangepast aan een breed publiek  Dit college is aangepast aan een breed publiek

** Meester Philippe Mulliez, Eubelius - Meester Eva Roels, Declerck Leterme Partners - Meester Elke Swaenepoel, Declerck Leterme Partners - Meester Wim Goossens, Eubelius - Meester Frédéric Busschaert, Kabinet van de Stafhouder - Meester Thomas Goethals, Uniqum - Meester Piet Lombaerts, Declerck Leterme Partners - Meester Maude Mertens, Declerck Leterme Partners - Meester Sofie Lerut, Eubelius - Meester Trees Vuylsteke, Declerck Leterme Partners - Meester Frank Cambien - Meester Jean-Paul Van Neste, Crosslaw - Meester Benoit Beele, Belexa - Meester Rik Devloo, Lvda Advocatenkantoor - Meester Jan Leysen, Puur Advocatuur

Praktische informatie voor studenten

  • * Indien je geen manier vindt om de verplaatsing te maken naar de locatie, gelieve contact op te nemen met Dienst Communicatie.
  • Niet alle locaties hebben tafels, neem voor de zekerheid een notitieblok of klembord mee naar het college.
  • Dorst tijdens de pauze? Hou er rekening mee dat niet alle locaties over drankautomaten beschikken.