U bent hier: Home / Onderzoek

Onderzoek

Wetenschap & Technologie Kulak is een onderdeel van de KU Leuven Groep Wetenschap & Technologie. Ook op Kulak bouwen we in verschillende onderzoeksteams aan een steeds verfijnder kennis van natuur, theorie of inzicht. Onze doctorandi behoren tot de Leuven Arenberg Doctoral School of Science, Engineering and Technology. Jaarlijks promoveren jonge medewerkers tot doctor. Onze onderzoeksgroepen zijn internationaal succesvol actief.

Heb je reeds als student (Bachelor of Master, waar dan ook) belangstelling voor het onderzoekswerk dat hier gebeurt, neem dan gerust contact met één van de verantwoordelijke professoren. In een dynamisch team werken, met passie voor een wetenschapsgebied, is een boeiende taak, een verrijkende ervaring, en een stap naar een succesvolle job.

Onderzoeksteams

Een belangrijk gedeelte van het onderzoek in de groep Wetenschap & Technologie Kulak is gehuisvest in de Interdisciplinaire Research Facility "Life Sciences" (voormalig IRC).  Alles samengebracht zijn onderzoeksteams actief in de groep Wetenschap & Technologie Kulak in de volgende domeinen:

 

Biologie

De onderzoeksploeg Aquatische Biologie van Koenraad Muylaert en Ellen Decaestecker bestudeert de ecologie, evolutionaire biologie en toepassingen van aquatische microorganismen. Het onderzoek richt zich op drie peilers:

 • Co-evolutie tussen de watervlo Daphnia en haar microparasieten, met bijzondere aandacht voor de invloed van voedselkwaliteit en andere omgevingsfactoren op deze co-evolutie.
 • De oorzaak van algenbloeien en het zoeken naar duurzame oplossingen.
 • Het gebruik van microalgen voor voeding, dierenvoeding, energie of waterzuivering.

Chemie, Biochemie en Voedingsmiddelenchemie

Binnen deze groep zijn er vier labo's te onderscheiden:


Het laboratorium Food & Lipids onder leiding van Imogen Foubert concentreert zijn onderzoek op de lipiden (vet) fractie van levensmiddelen. De missie van het laboratorium is om onderzoek uit te voeren dat de productie faciliteert van gezonde(re) vetrijke levensmiddelen zonder hierbij in te boeten aan smaak of technologische functionaliteit. Een eerste onderzoekslijn focust op nutritioneel interessante lipiden en vooral op micro-algen als bron van langketen omega-3 vetzuren. Een tweede onderzoekslijn bestudeert vetkristallisatie en de invloed ervan op de technologische eigenschappen van vetrijke levensmiddelen.


Het Laboratorium voor Trombose Onderzoek is samengesteld rond onderzoekprofessoren uit W&T (Karen Vanhoorelbeke en Hans Deckmyn) en uit Biomedische Wetenschappen (Simon De Meyer). Het team bestudeert:

 • de rol van bloedplaatjes in het ontstaan van trombosen en bloedingsziektes
 • het mechanisme van von Willebrand factor afhankelijke adhesie van bloedplaatjes aan beschadigde bloedvaten
 • de rol van het enzym ADAMTS13 in het regelen van de reactiviteit van von Willebrand factor
 • de oorzaken en pathologie van trombotische beroerte

en wil met deze kennis zoeken naar:

 • nieuwe producten die interfereren met de collageen – von Willebrand factor – bloedplaatjes as, als nieuwe en veiligere antitrombotische middelen
 • nieuwe gentherapieën voor de bloedingsziekte van von Willebrand
 • nieuwe therapieën voor de trombotische aandoening trombotische trombocytopenische purpura
 • nieuwe behandelingswijzen om de gevolgen van trombotische beroerte te minimaliseren

Binnen Kulak fungeert een partnergroep van PharmAbs onder leiding van Hans Deckmyn en Karen Vanhoorelbeke. PharmAbs, het KU Leuven Antilichaam Centrum, focust op het ontdekken en ontwikkelen van antilichaam-gebaseerde producten in samenwerking met academische en industriële biotech onderzoeksgroepen.  PharmAbs maakt monoclonale antilichamen tegen doelwitten geïdentificeerd door deze groepen en helpt bij de opstart van de niet-klinische biofarmaceutische/diagnostische ontwikkeling om op die manier toegevoegde waarde te creeëren om het project  te brengen tot een stadium waarop het kan worden opgenomen door een industriële partner. PharmAbs gebruikt tevens zelf zijn platform voor het in-huis ontwikkelen van therapeutische antilichamen.


De onderzoeksploeg Renewable Materials and Nanotechnology, onder leiding van Wim Thielemans, onderzoekt methodes om hoogwaardige (nano)materialen te maken van hernieuwbare  grondstoffen in de breedste zin. Er wordt gekeken vanaf het moleculaire niveau (chemie), naar processing (chemische technologie) tot het karakteriseren van de bekomen materialen (materiaalkunde), alsook de terugkoppeling tussen de verschillende niveaus.

Specifiek bestudeert de groep:

 • chemische oppervlaktemodificatie van cellulose, zetmeel en chitine nanodeeltjes en macroscopische vezels/granen
 • oppervlaktemodificatie van organische substraten
 • chemische modificatie van natuurlijke polymeren zoals lignine, zetmeel, cellulose, chitine, en chitosan
 • thermodynamische interacties van nanodeeltjes met elkaar, met polymeren en met hun omgeving
 • zelf-structurende materialen op basis van biogebaseerde nanodeeltjes (bvb supercondensatoren, aerogels, sensoren, en optische materialen)
 • recyclage en compatibilisatie van biogebaseerde en petroleum-gebaseerde polymeren
 • (nano)composieten

Deze onderzoeksgroep is verbonden aan de Soft Matter, Rheology and Technology (SMaRT) groep van het Departement Chemische Ingenieurstechnieken van de KU Leuven en het KU Leuven Materials Research Centre (LMRC)

Informatica en Informatiesystemen

Onder leiding van Patrick De Causmaecker en Greet Vanden Berghe (KU Leuven Technologiecampus Gent) voert de groep Combinatorial Optimisation and Decision Support (CODeS) onderzoek naar het ontwerp, de analyse en de toepassing van heuristische methodes voor combinatorische optimalisatieproblemen. De onderwerpen situeren zich op de grens tussen artificiële intelligentie en operationeel onderzoek. De toepassingsgebieden zijn ruim en divers, en omvatten onder andere planning en scheduling voor personen, gezondheidszorg, productie, haven en logistiek, bio-informatica, biomedische beslissingsondersteuning en adaptieve systemen voor e-learning. Vaak wordt heuristische optimalisatie gecombineerd met technieken uit andere domeinen van artificiële intelligentie zoals kennisrepresentatie, machinaal leren en data analyse.

De CODeS onderzoeksgroep is een onderzoeksgroep binnen het Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven en maakt deel uit van ITEC (Interdisciplinary Research on Technology, Education & Communication). Deze interdisciplinaire groep brengt onderzoekers samen uit verschillende andere onderzoeksteams binnen en buiten Kulak.

Toegepaste Fysica

Het centrale onderwerp van de onderzoeksploeg Golfvoortplanting en Signaalanalyse, onder leiding van Koen Van Den Abeele, Herbert De Gersem en Lieven De Lathauwer, is de studie van de effecten van microstructurele defecten binnenin vaste materialen op de voortplanting van elastische golven. Gebaseerd op deze studie worden nieuwe en innovatieve strategieën uitgewerkt voor het vaststellen van localiseren van deze defecten.

Er gebeurt ook ondersteunend onderzoek naar technieken voor signaalscheiding en gegevensanalyse, die op hun beurt gebruik maken van resultaten in multilineaire algebra.

Wiskunde

De onderzoeksploeg Zuivere wiskunde en wiskunde onderwijs (onder leiding van Paul Igodt en Karel Dekimpe) bestudeert verschillende aspecten van polycyclisch-bij-eindige, bijna-kristallografische en bijna-Bieberbach groepen, zoals hun classificatie, algoritmische eigenschappen, invarianten, ... Deze onderzoeksploeg maakt deel uit van de Afdeling Algebra van het departement Wiskunde van de KU Leuven. Het team te Kortrijk is naast haar zuiver wiskundig onderzoek ook erg actief met betrekking tot onderwijsondersteuning wiskunde van het secundair tot en met het hoger onderwijs. De organisatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade, de Kangoeroewedstrijd en de ontwikkeling van het oefen- en toetsplatform USolv-IT kaderen in dit werk.

Het is te Kortrijk ook mogelijk beroep te doen op professoren en medewerkers statistici die onderzoek en consulting verrichten in het kader van het Leuven Statistics Research Center (LStat). Op Kulak gebeurt dit onder leiding van Jan Beirlant.