U bent hier: Home / Onderwijs

Onderwijs

Studietrajectbegeleiding

Hieronder vind je reeds heel wat info over de opleidingen Wetenschap & Technologie aan KU Leuven Kulak.  Indien gewenst zijn onze studietrajectbegeleiders uitstekend geschikt om je verder advies te geven. 

Studietrajectbegeleider voor de Bachelors Fyica, Informatica en Wiskunde (en de doorstroomopties Ingenieurswetenschappen) is Mevr. Lore Seynhaeve .

Studietrajectbegeleider voor de Bachelors Biologie en Chemie, de optie Biochemie & Biotechnologie, en de doorstroomopties Farmacie en Bio-Ingenieurswetenschappen is Mevr. Melina Ghesquiere.

Heb je belangstelling voor een studieverblijf in het buitenland?  KU Leuven Kulak heeft een bilaterale overeenkomst met de Universiteit van Leiden, specifiek voor de wetenschapsopleidingen.  Uiteraard is er ook het Europees Erasmus programma.  Meer hierover lees je hier.

Ons onderwijsaanbod

Vanaf het academiejaar 2011-2012 zijn de nieuwe studenten in de opleidingen Wetenschappen te Kortrijk gestart met het perspectief op het behalen van hun bachelordiploma te Kortrijk. Alle dragende opleidingen worden voortaan driejarig uitgebouwd op Kulak. Dit zijn de bacheloropleidingen Biologie (met een optie Biochemie & Biotechnologie), Chemie (eveneens met een optie Biochemie & Biotechnologie), Fysica, Informatica en Wiskunde.

Binnen deze programma's worden ook 2-jarige doorstroomopties Ingenieurswetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen georganiseerd. Ook is er de doorstroomoptie Farmacie in de Bachelor Chemie.

De start en de opbouw van al deze programma's blijven gekenmerkt door polyvalentie. Veel vakken in de beginfases zijn gemeenschappelijk voor verschillende programma's. Dit zorgt ervoor dat studenten in deze fase (na 1 of 2 semesters) desgewenst eenvoudig hun studiekeuze kunnen aanpassen.

Onderwijs op Kulak is kansrijk, zowel op persoonlijk vlak als op leerinhoudelijk vlak. De groep Wetenschap & Technologie Kulak hecht er bovenop ook alle belang aan dat haar studenten uitstekend begeleid worden op weg in hun Bachelor Wetenschap & Technologie aan de KU Leuven.

De opleidingen die volledig te Kortrijk kunnen gevolgd worden zijn:

Na elk van deze Bacheloropleidingen kun je aansluitend de gelijknamige Masteropleiding aanvangen. Mits het kiezen van de optie Biochemie & Biotechnologie, geldt dat ook voor de Master Biochemie & Biotechnologie. Er zijn nog andere aansluitende Masteropleidingen, o.a. de Master of Science in de Sterrenkunde, de Master of Science in de Statistiek, de Master of Science in de Bio-Informatica, e.a.

Merk vooral en in het bijzonder op dat 

  • ook in de richtingen waar Kulak volledige bachelors aanbiedt, je nog steeds kan beslissen om na twee jaar te Kortrijk, je derde bachelorjaar op te nemen in Leuven.
  • na de Bachelor Informatica je studie kunt voortzetten in de Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen. Deze opleiding leidt tot het behalen van de titel Burgerlijk Ingenieur. Deze masteropleiding is 2-jarig. Bachelors Informatica kunnen ook opteren voor de 1-jarige Master in de Toegepaste Informatica.
  • na de Bachelor Wiskunde, mits het kiezen van het profiel Technologie, je je studie kunt voortzetten in de Master Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken. Ook deze opleiding leidt tot het behalen van de titel Burgerlijk Ingenieur. Uiteraard kun je als bachelor wiskunde ook opteren voor de master wiskunde!
  • je tijdens een het laatste jaar van je bachelorstudie kunt opteren voor een internationaal semester aan de Universiteit Leiden (waarmee Kulak en KU Leuven een overeenkomst sloten), voor een projectstage in een bedrijf, instelling, instituut of onderzoekslabo, of voor een ruim pakket keuzevakken.

Via de volgende doorstroomopties sluit je naadloos aan op het verdere programma te Leuven:

Het eerste studiejaar in W&T op Kulak kenmerkt zich steevast door een grote bundeling van de voornaamste opleidingsonderdelen, met als gevolg meer polyvalentie en flexibiliteit. Je kunt na het eerste semester, en vaak ook na het eerste jaar, vrij eenvoudig nog je studie-objectief veranderen.

Voortraject en schakelprogramma master in Biochemie en Biotechnologie

De Faculteit Wetenschappen biedt een voortraject en ook een schakelprogramma aan naar de master Biochemie & Biotechnologie in Leuven. Lees meer.

Ondersteuning

Kulak is van oudsher sterk in studiebegeleiding en slaagkansen. Deze traditie wordt met grote zorg bewaakt. De groep Wetenschap & Technologie Kulak gaat echter nog een stap verder. Leerkrachten secundair onderwijs worden ingeschakeld om studenten te begeleiden tijdens hun eerste jaar. We bieden ook de mogelijkheid aan te kiezen voor een ingroeimodule als onderdeel van het opleidingsprogramma. Ook tijdens de zomervakantie worden zomercursussen georganiseerd. Dit alles met als enige doel de slaagkansen van nieuwe studenten te maximaliseren.

Zomercursussen

Studenten die wat vroeger willen starten, of hun kennis wiskunde of chemie willen bijschaven, kunnen inschrijven voor de zomercursus wiskunde of de opfriscursus chemie.

Is ingroeien iets voor jou?

Reeds sinds 2006-2007 worden ervaren leerkrachten secundair onderwijs betrokken bij de inhoudelijke studiebegeleiding van onze eerstejaars.  Vanaf het academiejaar 2011-2012 treden deze leerkrachten op als medewerker in het kader van de nieuwe ingroeimodule die elke student in een bachelor opleiding wetenschappen binnen de keuzeruimte kan kiezen. Deze module voorziet extra inhoud en vorming in de basisvakken Wiskunde en Fysica (en/of Chemie).

Profiel Lerarenopleiding,  Economie & Management  of  Technologie, of Twin-Bachelor Wiskunde-Fysica

In elk van onze 3-jarige bacheloropleidingen Wetenschappen, kiezen de studenten voor het  toevoegen van een profiel aan hun basispakket verplichte vakken.  Zo'n profiel is niets anders dan een pakket opleidingsonderdelen ten belope van 15 studiepunten in totaal.  Enkel wie opteert voor een Twin-Bachelor Fysica/Wiskunde of Wiskunde/Fysica heeft een specifieke invulling voor dit profiel.

 

TWIN BACHELOR Fysica+Wiskunde of WISKUNDE+Fysica

Het gebeurt vrij regelmatig dat studenten Fysica of Wiskunde opteren om zo efficient mogelijk de beide diploma's te behalen.   Op Kulak kan dit met een totaal studieprogramma (voor beide bacheloropleidingen samen) van 210 studiepunten.   Mits goede studietrajectbegeleiding  is dat in de praktijk mogelijk mits 1 semester langer studeren, of heel eventueel, mits een versnelde studievoortgang vanaf het tweede jaar.

Studenten die opteren voor de TWIN BACHELOR kunnen hun profielkeuze volledig invullen met vakken van de tweede opleiding, d.w.z. wiskunde voor de studenten fysica, of fysica voor de studenten wiskunde.

Profiel lerarenopleiding

Er is een profiel Lerarenopleiding in alle bachelors wetenschappen, behalve bij informatica. 

Studenten die samen met hun basisopleiding tot master in de wetenschappen, reeds een specifieke lerarenopleiding willen volgen,  kunnen dit dus versneld tegelijk opnemen.  Zo  kunnen zij quasi onmiddellijk na hun master aan de slag als leraar.  Immers, het profiel Lerarenopleiding in de bachelor (ten belope van 15 stp),  gecombineerd met de optie Onderwijs in de master (goed voor 30 stp),  moet enkel nog afgemaakt worden met een pakket stage (van 15 stp), om tot een volwaardige lerarenopleiding te leiden.

profiel economie & management

Dit profiel biedt een introductie tot basisbegrippen van de macro- en micro-economie, tot de bedrijfseconomie en aspecten van het logistiek beheer en het management.   Wetenschappers die eerder denken aan een job in een bedrijf of een economische omgeving, zullen hierin een welkome verbreding van hun vorming vinden.

profiel technologie

Het profiel Technologie heeft een wat meer discipline-specifieke invulling,  die per bacheloropleiding aansluit bij verwachte belangstelling van de studenten inzake toepassingsgebied of technologisch gebied.    Zo vind je, bij voorbeeld,  een vak als Materiaalkunde in dit profiel voor een student Fysica,  een vak als Informatieoverdracht en -verwerking voor een student Informatica, en een vak als Lineaire Programmering voor een student wiskunde.  In de opleidingen Biologie en Chemie, verwijst het profiel Technologie vnl. naar toepassingsgebieden zoals de Biomedische wetenschappen of de Bio-Ingenieurswetenschappen

 

Aanvullende informatie nodig?

Alle informatie voor toekomstige studenten vind je hier. De Dienst Studie-Advies helpt je ook graag verder.