Bachelor rechten Campus Kulak Kortrijk

Brochure

Lezen

 

Rechten studeren in Leuven

Meer weten
 

Rechten studeren in Brussel

Meer weten

Waarom rechten studeren in Kortrijk?

  • Het voordeel van de kleine schaal: uitstekende begeleiding. De relatief kleinere studentengroepen waarborgen een intensieve en kwaliteitsvolle begeleiding voor de studenten die dat wensen. Zo zijn er voor de eerstejaarsvakken monitoraten, dat zijn oefeningensessies in groepjes van 7 à 10 studenten, gegeven door doctorandi en praktijkjuristen (advocaten, magistraten, notarismedewerkers, ...). Bovendien worden  halverwege het semester proefexamens georganiseerd. Die helpen de studenten om in te schatten of en waar ze hun studiemethode en -planning nog moeten bijsturen. Tijdens praktijkstages (in samenwerking met gerechtsdeurwaarders, notarissen, magistraten en advocaten) maken studenten kennis met verschillende juridische beroepen.
  • Het voordeel van de grote schaal: gewaarborgde onderwijskwaliteit. De kwaliteit  van het onderwijs is gewaarborgd door de inbedding van de KULAK in de KU Leuven. De vakken worden afwisselend door Kortrijkse en Leuvense professoren gedoceerd. Studenten krijgen aan het einde van hun opleiding dan ook een 'Leuvens' diploma, ze genieten mee van de internationale uitstraling van de KU Leuven, bouwen voort op de rijke traditie en ze hebben dezelfde mogelijkheden om in het buitenland te studeren.
  • Het voordeel van een persoonlijkere dynamiek. Hoewel de student zelf verantwoordelijk blijft voor zijn welslagen, biedt de KULAK een optimaal kader om te kunnen studeren. Door de relatief beperktere studentenaantallen staan professoren en assistenten dicht bij de studenten. Dat maakt interactieve colleges mogelijk en laat toe om studenten met studieproblemen op te volgen. Bovendien zijn er voor vele vakken mondelinge examens.. De Kulak is bovendien een echte campus, zodat je vriendschappen sluit over verschillende studierichtingen heen.  Je medestudenten leer je ook beter kennen tijdens studiereizen naar Londen, Luxemburg en Amsterdam. Na twee jaar KULAK, ga je met je vrienden voor 2 jaar naar Leuven en één jaar op Erasmus.

keyboard_arrow_up