Begeleiding

De Kulak onderscheidt zich op vele vlakken van andere universiteiten en campussen. Een troef van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de campus Kulak te Kortrijk is ongetwijfeld het ruime aanbod aan studentenbegeleiding.

Een enthousiast korps van Leuvense professoren doceert hier aan relatief kleine groepen. Dat laat ons toe om colleges interactief in te vullen, met oefeningen en  veel vragen die studenten activeren tijdens de les.

Daarnaast zijn er in de eerste fase ook monitoraten. Dat zijn oefensessies waarin assistenten de leerstof inoefenen met kleine studentengroepen (7 tot 10 studenten). Daar leggen de studenten de basis om hun juridische vaardigheden te ontwikkelen. De kleinschaligheid van die oefensessies helpt de studenten  om inzicht in de leerstof te verwerven, en het geeft hen de mogelijkheid om hun vragen te stellen, zonder enige drempelvrees. Voor die monitoraten schakelen we niet alleen doctoraats-, maar ook praktijkassistenten in. Dat kunnen advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, magistraten, … zijn. Puttend uit hun rijke beroepservaring, zorgen zij ook voor een praktijkgerichte focus van de opleiding. Aan de Kulak is het ook zeer evident om persoonlijk contact met professoren en assistenten op te nemen. Onze kantoren zijn in de onmiddellijke nabijheid van de leslokalen, en 'de deur staat altijd open'. Studenten kunnen steeds langskomen, of via e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Voor de eerste fase organiseren we daarnaast ook proefexamens in het midden van elk semester. Zo ervaren de studenten tijdig de universitaire manier van examineren, zodat ze hun studiemethode nog kunnen bijsturen en ze hun officiële examens nog beter kunnen voorbereiden. Bij de proefexamens toetsen de studenten af in hoeverre ze de  leerstof effectief beheersen. De kleinschaligheid van de campus laat ons bovendien toe grotendeels mondeling te examineren. Geen selectie met vooral meerkeuzevragen in het eerste jaar, maar persoonlijk contact waarbij de examinatoren peilen naar kennisniveau en inzicht.

Starters in de opleiding kunnen workshops volgen om hun studiemethode te verfijnen en om efficiënt te plannen. De studenten ervaren begrippen als 'leerkrediet' en  maatregelen van 'studievoortgangsbewaking' vaak als een complex kader. Daarom volgen ze in het eerste semester sessies om hen daar vertrouwd mee te maken.

De faculteit besteedt ook veel aandacht aan taalvaardigheid, omdat die de slaagkansen van studenten positief beïnvloedt. Bij de start van het academiejaar leggen studenten een test af, Taalvast, om na te gaan hoe taalvaardig ze zijn bij de start. Een opvolgingstraject laat hen dan toe om daar verder aan te werken. De studenten kunnen steeds terecht bij een studieloopbaanbegeleider, die hen gidst door het onderwijslandschap van de  'diplomaruimte'.

Het is duidelijk dat de Kulakstudent geen ‘nummer’ in een grote massa is. Campus  Kulak Kortrijk staat garant voor een persoonlijke en een studentvriendelijke aanpak, waarbij we de overgang van het secundair onderwijs gericht begeleiden om de slaagkansen te optimaliseren.