Studie(traject)begeleiding

Waaruit bestaat de studie(traject)begeleiding voor rechtenstudenten aan KU Leuven Kulak?

Studiebegeleiding

 • De monitoraatwerking heeft tot doel de overgang van het secundair (en professioneel) onderwijs naar het universitair onderwijs te faciliteren. De monitoren helpen de 'eerstejaars'studenten om de juiste studievaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn aan de universiteit. Die begeleiding wordt gekoppeld aan concrete leerinhouden van de opleidingsonderdelen van de eerste bachelorfase.

Bij de monitoren kun je dus steeds terecht voor vakinhoudelijke begeleiding, met vragen over de cursussen en leerstof. Hier vind je de contactgegevens van de hoofdmonitoren van de opleidingsonderdelen in de eerste fase.

 • Ondersteuning voor studiemethode en -planning

Studiemethode en -planning

Als je universitair onderwijs volgt, krijg je grote hoeveelheden leerstof te verwerken. Ongetwijfeld zal het voor jezelf in het begin even zoeken zijn op welke manier je dit best aanpakt. Hieronder vind je twee documenten in verband met studiemethode en studieplanning die je hierbij kunnen helpen:

 • In het eerste semester kun je een workshop Start to study volgen. Tijdens die sessies denken we samen na over zin van en onzin over studieplanning en -methode, vertrekkend van oefeningen. Bedoeling is je op tijd aan te zetten tot reflectie over je behoefte aan planning; mogelijkheden om dat efficiënt te doen; aanraders en valkuilen. We helpen je om in groep na te denken over je  studiemethode, met tips om je werkpunten aan te  pakken. Volg de aankondigingen op Toledo voor de planning en om in te schrijven.

TaalVaST

 • 'Taalvast' staat voor 'Taalvaardig aan de start'.
 • Met een verplichte test krijgen de studenten die in de opleiding starten inzicht in hun kennis en talige strategie.

Kun je de betekenis van een woord uit de context afleiden? Heb je inzicht in de structuur van een alinea of de opbouw van een tekst? De test wil geen uitgebreide taaldiagnose van elke student stellen, maar heeft een signaalfunctie die aangeeft of de student de nodige strategieën en kennis bezit om zich aan te passen aan de nieuwe context van het hoger onderwijs.

Studietrajectbegeleiding

Studietrajectbegeleiding staat voor:

 • informatie over studiekeuzemogelijkheden, verschillende inschrijvings- of contractvormen, mogelijkheden voor werkstudenten, de impact van beslissingen zoals wijziging van contractvorm of – inhoud, heroriëntering of uitschrijving. Het informeren van studenten over het leerkrediet, de diplomaruimte, het tolerantiesysteem
 • advies bij de inhoudelijke samenstelling van het studieprogramma en bij mogelijke aanvullingen van lacunes , bij het al dan niet inzetten van toleranties, bij het (niet)-bindend studieadvies voor starters
 • begeleiding met het bespreken van de studievoortgang en het helpen van niet-conventionele instromers bij de samenstelling van hun programma

 

Hoe krijg je informatie?

 • Na de proefexamens in het eerste semester, volgen jullie een monitoraat over de gevolgen van je studieresultaten. We bespreken de studievoortgangsbewaking aan KU Leuven en de werking van het leerkrediet.
 • De planning daarvoor komt op Toledo. Deelname aan die infomomenten is verplicht.
 • Als dat voor jou van toepassing is, krijg je in je studievoortgangsdossier een melding van een risico op een inschrijfweigering voor het volgende academiejaar.

Informatie over studievoortgang, leerkrediet, faciliteiten voor werkstudenten, reglementen,... vind je ook op deze pagina's

Bij wie kun je terecht voor een individueel advies of gesprek?

 • De studietrajectbegeleider helpt je bij het bepalen van je programma, geeft antwoord op je vragen over leerkrediet en over je ISP, geeft raad bij het al dan niet inzetten van toleranties, de gevolgen van een bindend studieadvies en het belang van je cumulatieve studie-efficiëntie.
 • Aarzel niet om contact op te nemen voor een gesprek of advies: studietrajectbegeleiding Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Kortrijk Kulak): Sabine Weydts

Zorgcoördinatie

 • Persoonlijke problemen?

Heb je andere problemen? Weet dan dat je bij iemand terecht kunt om die bespreekbaar te maken.

 • Bijzondere individuele omstandigheden

Daarnaast kan de KU Leuven erkennen dat je je in bijzondere individuele omstandigheden bevindt. Dat is bijvoorbeeld het geval als je plots ernstig ziek wordt, als er zich een sterfgeval voordoet in je naaste familie, als je zwanger bent enz. Je kunt in dat geval rechtstreeks een aanvraag voor faciliteiten indienen waarbij de ernst van je situatie ten opzichte van de noodzaak aan de faciliteit zal worden afgewogen. Uiteraard kun je in die situaties ook terecht bij je ombuds en studietrajectbegeleider.

 • Studeren met een functiebeperking

Niet voor iedere student is een universitaire studie even vanzelfsprekend. De KU Leuven heeft echter een jarenlange traditie in het extra begeleiden van studenten met een functiebeperking (zie www.kuleuven.be/functiebeperking). Je kunt, waar nodig, rekenen op een aangepaste regeling inzake onderwijs en examens. Neem tijdig contact op met de zorgcoördinator van Campus Kortrijk Kulak, Nele Igodt, voor een vrijblijvend gesprek of om advies in te winnen.

 • Campus Kortrijk Kulak is ook partner in Psywest, een samenwerkingsverband met Vives en Howest, gericht op specifiek voor studenten ontwikkelde cursussen en trainingen rond psychosociale thema's. Het aanbod is uitgebreid, met zowel langdurige als eenmalige, gratis of betalende training. Ook voor meer info daarover kun je bij de zorgcoördinator terecht.

Werkstudenten

 • Werkstudentenprogramma's

De Faculteit Rechtsgeleerdheid biedt een afzonderlijke opleiding aan voor werkstudenten in de Bachelor en Schakel Rechten.

Op onze site 'Studeren en werken' vind je alle informatie.

 • Werkstudentenstatuut

Aan de KU Leuven kun je bovendien je statuut van werkstudent laten vastleggen, waardoor je in aanmerking komt voor onderwijs- en examenfaciliteiten. Om recht te hebben op examenspreiding en op een afwijking van de studiepuntsgrenzen, moet je dat statuut aanvragen.

De erkenning van het werkstudentenstatuut verloopt via het diensthoofd van de dienst Onderwijsprocessen en -organisatie. Via deze link lees je de voorwaarden, procedure en deadlines die gelden.

Topsportstatuut en statuut kunstbeoefenaar

Om je statuut als topsportstudent, of student-kunstbeoefenaar officieel te laten erkennen, dien je een procedure te doorlopen door een aanvraag te richten tot de bevoegde persoon of dienst.

De erkenning van je statuut als topsporter verloopt via de coördinator topsport.

De erkenning verloopt via de coördinator studenten-kunstbeoefenaars