U bent hier: Home / cv / Curriculum Vitae van Jos Speybrouck

Curriculum Vitae van Jos Speybrouck

Jos Speybrouck
Faculteit Rechten
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

e-mail

Jos Speybrouck (1967) studeerde rechten aan de Universiteit Gent (1991 cum laude) en behaalde een licence spéciale en droit économique aan de ULB (1994). Thans is hij advocaat aan de balie te Brugge waar hij o.a. meewerkt aan de eerstelijns justitiehulp (in het justitiehuis) en aan de tweedelijnshulp (de zogenaamde pro- Deo- werking), als voorzitter van een commissie voor juridische bijstand. Hij is ook voorzitter van een arbitraal College van de Geschillencommissie Reizen en coördinator van het Kenniscentrum Reisrecht KHBO en werkt ook wetenschappelijk samen rond consumentenrecht met Professor Evelyne Terryn. Tevens is hij rechtendocent aan de KHBO (Bachelor Toerisme) en aan de K.U.Leuven (Master Toerisme) en deeltijds assistent aan de KU Leuven Kulak.

Hij publiceerde o.a. een inleiding tot het recht voor de bachelorstudent, ‘Recht: Principes & Praktijk’ (Academia Press 2005) dat vanaf volgend academiejaar ook in het Frans wordt uitgegeven. Hij is tevens de samensteller van een tweejaarlijks herwerkte Toerismecodex (Academia Press 2004) en verzorgde het openingsreferaat op meerdere congressen (o.a. op Congres Reisrecht 2002 & Congres Jura Falconis 2005). Hij schreef meerdere bijdragen voor het Tijdschrift voor Consumentenrecht DCCR en verzorgt een maandelijkse rubriek ‘Legislation’ in een toeristisch vaktijdschrift ‘Infotravel’.

Klik hier voor een publicatielijst.