U bent hier: Home / cv / Publicatielijst van Steve Ronse

Publicatielijst van Steve Ronse

  • VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., “Het begrip bruto gebouwde oppervlakte in de handelsvestigingenwet”, R.W. 2003 – ’04, 472.
  • S. RONSE, “De wetgevende macht: even aansprakelijk als een ander of toch net niet?”, TFR 2003, 559-563.
  • D. VAN HEUVEN en S. RONSE, "De navelstreng tussen de regularisatievergunning en het vergelijk doorgeknipt", T.Gem. 2002, 300-304.
  • D. VAN HEUVEN en S. RONSE, "Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Een never-ending story ...", TOGOR 2001, 176-179;
  • S. RONSE en S. HUYGHE, "Openbaarheid van bestuur in fiscale zaken, vroeger en nu", TFR 2001, 1094-1097;
  • D. VAN HEUVEN en S. RONSE, "Het systeem van stilzwijgende beslissingen inzake een milieuvergunningsaanvraag op gespannen voet met het Europees Gemeeschapsrecht", AJT 2001, 350-354;
  • D. VAN HEUVEN en S. RONSE," Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Een standpunt", TOGOR 2000, 73-86;
  • D. VAN HEUVEN en S. RONSE, "Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Eindelijk klaarheid", TROS 2000, 167-171;