U bent hier: Home / Agenda / Lessen voor de XXIste eeuw Worden computers zelfstandig? Over technologische singulariteit

Lessen voor de XXIste eeuw Worden computers zelfstandig? Over technologische singulariteit

Wanneer 09-12-2013
van 19:15 tot 20:30
Voeg agenda-item toe aan kalender vCal
iCal

Het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw wil alle belangstellenden de mogelijkheid bieden na te denken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw.

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt in 13 lessen toekomstgericht gereflecteerd over mens, maatschappij en wetenschap. Elk jaar komen andere thema’s aan bod die vanuit diverse invalshoeken worden benaderd.
Dit initiatief biedt een unieke gelegenheid om over de grenzen van de vakdisciplines heen de horizon te verruimen en het aspect algemene vorming aan de universiteit gestalte te geven.

Deze lessenreeks richt zich verder ook tot alle leden van de universitaire gemeenschap en andere belangstellenden om bij te dragen tot de realisatie van het idee van de Universitas omnium scientiarum.

Omdat de Lessen voor de 21ste eeuw gegeven worden te Leuven op maandagavond is het voor geïnteresseerden uit het westen van Vlaanderen steeds moeilijk, zoniet onmogelijk geweest om de uiteenzettingen bij te wonen. De KU Leuven, Kulab en het Postuniversitair Centrum Kulak van de KU Leuven brengen daarin voor het zevende jaar op rij verandering. In het kader van de samenwerking binnen de Associatie KU Leuven worden in het auditorium van de Katholieke Hogeschool VIVES immers zes sessies uit de lessenreeks aangeboden via videoconferentie (met ondersteuning van KU Leuven Dienst Onderwijsontwikkeling en -Ondersteuning).

Cursusmateriaal: de teksten van alle lessen worden gepubliceerd en zullen bij het einde van de reeks ter beschikking zijn. De deelnemers kunnen vooraf intekenen aan een gereduceerde prijs. De vorige edities Lessen voor de eenentwintigste eeuw, volumes 1 tot en met 18 zijn uitgegeven door Universitaire Pers Leuven en zijn nog steeds beschikbaar.

 

Praktische info en inschrijven kan via deze link: http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/2210