Hydrocotyle ranunculoides - Grote waternavel  |  Ecuelle...  |  Floating pennywort  |  Schwimmende Wassernabel

Naar de afzonderlijke indexen van:

(These pages are no longer kept up to date. For updates and new pictures click here)

Hydrocotyle ranunculoides - Grote waternavel

Weergaven:

Hydrocotyle ranunculoides - Grote waternavel

Weergaven:

De grote waternavel is vermoedelijk door aquariumhouders uit Noord-Amerika ingevoerd en kan moeilijk onder controle gehouden worden. (ref 1, ref 2, ref 3).
Per 1 januari 2001 heeft het Nederlands Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een verkoop-en bezitsverbod afgekondigd voor de Grote Waternavel.