Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree  |  Plantain d'eau commun  |  Great water plantain  |  Gemeiner Froschlöffel

Naar de afzonderlijke indexen van:

(These pages are no longer kept up to date. For updates and new pictures click here)

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree

Weergaven:

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree

Weergaven:

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree

Weergaven:

Alisma plantago-aquatica - Grote waterweegbree

Weergaven: