Historische woordenboeken en glossaria van de Nederlandse Rechtstaal

De specifieke vakterminologie van de jurist werd ook in vroegere tijden dikwijls beschouwd als een code, die voor leken en jonge 'practisijns' moeilijk te ontcijferen of te hanteren bleek. Reeds vroeg kwamen er dan ook verklarende woordenboeken op de markt, waarin ervaren juristen hun jongere collega's wegwijs probeerden te maken in de gebruikte rechtstaal van hun tijd.

De oude woordenboeken zullen een solide onderdeel vormen van het in opbouw zijnde 'Historisch Woordenboek van de Nederlandse Rechtstaal', maar het digitaliseren ervan neemt veel tijd in beslag. Naarmate het scannen en corrigeren vordert, zal U in onderstaande lijst een divers aanbod aan woordenboeken en glossaria, afkomstig uit verschillende perioden en plaatsen in het Nederlandse taalgebied aantreffen. In onderstaande lijst zullen wij ook glossaria opnemen, die door hedendaagse auteurs aan hun tekstuitgaven werden toegevoegd.

De rechtshistoricus die moeite heeft met de interpretatie van een bepaalde term, vindt misschien in één van deze woordenlijsten een antwoord. Men dient echter steeds rekening te houden met de betekenisveranderingen die optreden naargelang het toepassingsgebied van de betreffende term.
(foto: NCRD, http:www.konbib.nl/ncrd)

Terug naar Homepage.