Een eigentijds onderwijsconcept

Kulak volgt de visie op onderwijs en leren van KULeuven.

Daarnaast heeft Kulak een eigen specifieke onderwijsaanpak. Daarbij staat studentgericht onderwijs centraal. Wij bieden je een afwisseling tussen hoorcolleges en interactieve werkcolleges en is er ook plaats voor excursies, groepsopdrachten, studiereizen, …  En in het geval dat je persoonlijk met iets vastloopt dan zijn er uitgebreide mogelijkheden om je te laten begeleiden.

Begeleid en zelfstandig studeren

Kulak draagt de begeleide zelfstudie hoog in het vaandel. Concreet betekent dit dat je in een aangepaste omgeving zelf instaat voor je kennisontwikkeling, door zowel individueel te leren via cursussen, oefeningen, opzoekingswerk,… als gezamenlijk via een actieve deelname aan lessen en begeleide groepssessies. Zo leer je hoe je je later in je professioneel en maatschappelijk leven zelfstandig kunt blijven verrijken en permanent blijven vormen.

Sociaal lerentew samen

Vlot studeren veronderstelt in de eerste plaats dat je je als student goed in je vel voelt en niet in de massa verdrinkt. Op de verschillende startactiviteiten maak je kennis met de campus, je eigen studierichting, proffen en assistenten en met de ouderejaars die je als nieuwe student met raad en daad bijstaan.
De vele studentenactiviteiten laten je toe om, ook al ben je nieuw, je te engageren en te ontplooien. Studeren is een individueel, maar zeker ook een groepsgebeuren.

 

aan pcElektronische ondersteuning

Inzake elektronische infrastructuur is onze campus goed uitgerust. Op de meeste plaatsen op de campus heb je de mogelijkheid om draadloos te surfen. Er zijn ook 3 computerklassen, waaronder een multimediaal talencentrum, die naast de lessen vrij ter beschikking staan van de studenten.
Voor de studentenresidenties is er "kotnet".  Daarenboven kan je als student tegen een gunstprijs een laptop huren of kopen.

 

Talencentrum

De campus beschikt over een multimediaal talencentrum, bestemd voor het zelfstandig en begeleid leren van de verschillende talen die op onze campus gedoceerd worden. Dit gedigitaliseerde open leercentrum biedt zo'n grote diversiteit aan bronnen en oefeningtypes dat alle domeinen van het taalvaardigheidsonderwijs aan bod komen.

Toledo

De studenten en de docenten werken met ‘Toledo’, een digitale leeromgeving op het internet. Toledo is een website waar docenten per opleidingsonderdeel berichten, studiemateriaal, achtergrondmateriaal, multimedia, discussiefora, opdrachten en toetsen kunnen aanbieden.
Via de uitgebreide communicatiemogelijkheden binnen toledo kunnen de studenten gemakkelijk vragen en problemen voorleggen aan elkaar en/of aan de docent.

Studeren over de grenzen heen

groepsfotohospitaalKulak ondersteunt ook initiatieven met een blikverruimende dimensie. Zo zijn er de uitwisselingen met de Rijselse universiteiten en met Mons. Jaarlijks trekken heel wat studenten op studiereis naar Parijs, Amsterdam, Berlijn,...
Studenten geneeskunde hebben bovendien de kans om gedurende drie weken van hun opleiding naar de Filippijnen te trekken. Studenten PPW zetten een onderwijsproject op in de townships van Kaapstad.

 

Kwalitatief onderwijs

De stafleden van de KU Leuven en van Kulak geven je universitair onderwijs, gesteund op kwalitatief onderzoek van een internationaal niveau. De Kortrijkse stafleden behoren tot de Leuvense of tot eigen internationaal gerenommeerde onderzoeksgroepen.