U bent hier: Home / Permanente Vorming / UDL / ORGANISATIE

ORGANISATIE


Raad van Bestuur en Alg. Vergadering
Organisatie vanaf  2015

 

 

Nieuwe Raad van bestuur


1. Voorzitter: André Watteyne
2. Ondervoorzitter en contactpersoon voor de vereniging:    Erna Callier
3. Secretaris: Leen Dessein
4. Webmaster: Willy Detailleur
5. Penningmeester, verantw. reiscomité en ledenadministratie: Marc Samyn
6. Relaties met rectoraat Kulak en PUC: Wim Malfait
7. Lenteseminarie: .Karel Platteau 
8. Lid: Gauthier De Brabandere
9. Lid: Violette Braecke

 

Algemene Vergadering
 

De Algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de Raad van Bestuur
en volgend bijkomend lid:

11. Marleen Tijtgat: (verantw. onthaal)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ONTHAALTEAM

De volgende dames (alfabetisch) verzorgen thans het onthaal:

 Ludwine Claeys, Nelly en Christiane Degroote, Mireille Delaere, Maria Dermaux, 
Miet Mélange,  Francine Robijns,  Marleen Tijtgat, Raïse Toch

Onthaalteam foto op 2016 09 14 (volgorde aangegeven onder de foto)

Bovenste rij: Nelly, Francine, (André vrz.en Erna ond.vrz.) Leen (secrt.), Ludwine
onderste rij: Mireille, Maria, Rose-Anne Dragon, Miet, Raïse, Marleen.
--------------------------------------------------------------------------
Onthaalteam foto 2015 09 02 

Op bovenstaande foto: Miet, Raïse, Ludwine, Francine, Mireille, Maria, (Leen: secr. UDL)
(Erna Callier: ondervrz. UDL), (André Watteyne: vrz. UDL), Marleen (teamverantw.), (Marcel Joniau: erevrz. UDL) 
(Rose-Anne afwezig)

-------------------------------------------------------------------------------

onderstaande foto dateert van 2/09/2014

Op bovenstaande foto v.l.n.r.: Maria, Ludwine, Miet, Marleen, Mireille, Raïse,
Trees, Marcel (vrz.), Erna (ondervrz.), Rose-Anne

 


Van links naar rechts op de foto (11 sept. 2013):
Ludwine, (Marcel, voorz.), (Leen, secret), Mireille, Raïse, Miet,
Maria, (Erna, ondervrz.) Marleen, Trees, Rose-Anne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erebestuursleden
 


+ Yolande Malfait-Delfosse stichteres en voorzitter van 1976 tot 1995, dan erevoorzitter tot overlijden op 29 mei 2015
Edith Cardoen, voorzitter van 1995 tot 2005, dan erevoorzitter 
Gilberte De Meyer, erebestuurslid in 1995
Jozef Fache   bestuurslid van 1995 tot 2005, daarna erebestuurslid 
Geert Vervaecke, bestuurslid  van 1995 tot 2012, dan erebestuurslid
+ Marie-Anne Billiet. erebestuurslid (overleden 4 juni 2008)
Geerard Verplancke, bestuurslid van 1995 tot 2012, dan erebestuurslid
Lieve Van Walleghem,  bestuurslid van 1995 tot 2012, dan erebestuurslid  

Beatrice Vercaempst, bestuurslid van 1995 tot 2012, dan erebestuurslid  
Trees Deblaere, bestuurslid van 1995 tot 2014, dan erebestuurslid
Marcel Joniau, voorzitter van 2005 tot 2015, dan erevoorzitter
--------------------------------------------------------------------------------- 


Vroegere voltallige Algemene Vergadering op 16 mei 2012