U bent hier: Home / Nieuws en activiteiten / Opening Academiejaar / 2010-2011 / Toespraak Piet Vanhuyse

Toespraak Piet Vanhuyse

Beste KULAK studenten en andere genodigden

Op het monogram van iedere studentenclub staan de letteres v c f in elkaar geweven aangevuld met de beginletter van de studenteclub. Het monogram van Kulak staat rechtsbovenaan in het KULAKschild. De beginletters van dit monogram staan voor ut vivat crescat et floreat aangevuld met de naam van de studentenclub, Kulak dus. Vertaald betekent dit dat Kulak leve groeie en bloeie. Deze woorden vormen een rode draad doorheen mijn redevoering.

Dat de KULAK leve groeie en bloeie

Laten we beginnen met Kulak, voor buitenstaanders is Kulak een kleine overbodige campus die dient als transitzone naar leuven en die vooral in hun ogen geld opslokt en waarvan de meerwaarde totaal zoek is. Jullie begrijpen waarschijnlijk dat ik het hier niet volledig mee eens ben. Om het KULAKlied te citeren is Kulak de unief van mijn dromen. Maar waarom is Kulak nu bepaald de unief van mijn dromen? Wel aan Kulak kan iedere student zich ontplooien in een optimale omgeving, de meeste faciliteiten zijn uitstekend en doordat we met kleine groepen studenten per faculteit zijn is de begeleiding zeer persoonlijk. Kulak is een universiteit waar het niet draait om nummers en aantallen maar om mensen. Proffen kennen studenten bij naam studenten kennen het personeel en zelfs de rector is niet verlegen om in de gangen met studenten een babbeltje te slaan. In tegenstelling tot ander universiteiten zijn interfacultaire contacten hier meer dan evident. Dit maakt Kulak zo uniek.

Maar helaas is niets of niemand perfect een eerste punt dat ik zou willen aanhalen is de naam beste KULAKkers. Omdat de Kortrijkse Universiteit uitgroeide van een afdeling naar een volwaardige campus, werd het woord afdeling vervangen door campus en werd KULAK gereduceerd tot roepnaam. Dit heeft duidelijk zijn effect gemist. De roepnaam klinkt luider dan ooit. Het veranderen van de naam KULAK in Katholieke universiteit leuven Kulak is een serieuze vergissing geweest. Een zeer sterk ingeburgerde naam als Kulak reduceer je toch niet tot roepnaam.

Of we nu een campus zijn of een afdeling genoemd worden Kulak is en blijft Kulak en dit zal altijd zo blijven! Vorig jaar richtte de praeses met deze vraag zich tot u meneer de campusrector maar nu richt ik me tot alle aanwezigen laat Kulak weer KULAK zijn! Een fout uit het verleden die moet rechtgezet worden.

Dat Kulak leve groeie en bloeie

Wie zorgt voor het leven op Kulak? De studenten natuurlijk! Studenten ik zal niet nogmaals de zelfde plaat afspelen dat jullie een evenwicht moeten zoeken tussen studeren en ontspannen of de theoretische 40 uren week. Ik hoop dat dit alles al tot jullie is doorgedrongen. Ik wil het over iets helemaal anders hebben. Na de proefexamens of na de uitslag in januari zie je bij toch een frappant aantal dat ze zich beginnen opsluiten in de zin van ‘ik ga nooit meer weg’. Wel de ervaring leert mij dat dit meestal leidt tot een slechter studieresultaat! Studenten, ontspanning is noodzakelijk! Een inspanning vraagt ontspanning.

Bij deze ontspanning aan Kulak staat het studentenhuis centraal. Helaas heeft het stuhu veel van zijn oude glorie verloren. Het stuhu straal niets meer uit! Het hele gebouw laat een verouderde indruk na! Dit is ook aan de binnenkant te zien.

Voornamelijk de alma en de stuhubar zijn er erg aan toe. De stuhubar zou het centrale punt en het hart van Kulak moeten vormen. Het is een unieke plaats waar kotstudenten en pendelstudenten elkaar kunnen ontmoeten over de middag. Maar blijkbaar is niet iedereen hiervan overtuigd. Het stuhu begint de laatste jaren te vervallen. Grauwe tinten overheersen. De gordijnenen kunnen zo dienstdoen in een klooster uit de jaren vijftig. Schimmelculturen ontwikkelen zich op onze biljart. Gezelligheid is volledig zoek. Met enkele gerichte aanpassingen. Kleurrijke accenten op de muur, nieuwe gordijnen, gezellige zetels zouden hier heel wat aan kunnen veranderen. Als de nodige middelen ter beschikking worden gesteld kan het stuhu een mooi verbindingsstuk vormen tussen kot en pendelstudenten. En zo zullen Kulakstudenten nog meer contacten kunnen leggen en nauwer samenhangen.

We blijven op het gelijkvloers. De Alma is ook al jaren hetzelfde het straalt helemaal niets uit! Het is een kille, koude refter. In Leuven hebben ze al lang het licht gezien. De Leuvense almas zijn al meermaals heringericht en opgefrist. Ik roep de mensen van de alma op om hier dringend iets aan te veranderen.

Maar gelukkig zijn er ook onlangs ingrepen gebeurd. De schilderwerken in de zweetkelder maakten van onze fuifzaal die voorheen leek op een parochiezaal toch weer een volwaardige fuifzaal en ook de schilderwerken in de cantor misten hun effect niet. Bij deze wil ik Kulak hiervoor danken. Nu kunnen we weer feesten in stijl.

Dat Kulak leve groeie en bloeie

Groei is zeer belangrijk voor Kulak. Daarom ondersteun ik het idee om de 3 jarige bachelor naar Kulak te halen volledig! Dit zou een ware verrijking zijn voor Kulak en de provincie West-Vlaanderen. Een academische bachelor halen was voorheen hier niet mogelijk. Maar ik doe dan wel een oproep als je iets wil doen doe het dan goed en poog om van alle richtingen de volledige bachelor in Kulak te onderwijzen! Vooral het achterblijven van de rechtenfaculteit is een pijnpunt. De rechtenfaculteit telt steevast het grootste aantal eerstejaars en is een van de belangrijkste faculteiten aan Kulak. Professoren van de rechtenfaculteit doe al het mogelijke om het derde jaar van deze richting toch hier te krijgen. Dat jullie zouden achterblijven in dit groeiproces zou erg te betreuren zijn! Ik wil ook een oproep doen naar de mensen vanuit Leuven die deze evolutie in de weg staan, vertrouw Kulak en geef ons de kans om ons te bewijzen.

Om als universiteit de dag van vandaag te kunnen groeien is internationalisering zeer belangrijk. Daarom draag ik de eurometropool een warm hart toe. Wie in deze tijden nog binnen zijn eigen landsgrenzen blijft kijken zal meer en meer achterop geraken. Maar de samenwerking tussen binnen de eurometropool moet meer zijn dan een samenwerking op academisch niveau. Ook contacten tussen verschillende studenten kunnen zeer interessant zijn! Daarom ben ik verheugd dat hier ook studentenvertegenwoordigers zijn van rijsel.

Dat Kulak leve groeie en bloeie

Meneer de campusrector, na u eerste jaar reeds comilito honoris causa in dit deel richt ik me tot u! Voor de groei zal u zorgen daar ben ik van overtuigd maar het is niet omdat Kulak groeit dat hij daarom blijft bloeien! Zorg dat we in Kulak mensen kunnen blijven die zich ten volle kunnen ontplooien in de unieke KULAK sfeer. De eigenheid van Kulak moet bewaard blijven houdt dit in uw achterhoofd in alle beslissingen die u in uw resterende jaren als campusrector nog zal maken. Maar na 1 jaar ademt u Kulaksfeer  al uit, Kulak vol potentieel is in goede handen.

Ik wil ook nog een dankwoordje richten aan alle steun van buitenaf hierbij denk ik aan de stad kortrijk en vele anderen. Jullie maken het mogelijk om van Kulak de universiteit van onze dromen te maken!

 

Om te eindigen nog een boodschap aan alle KULAKstudenten voor het komende academiejaar. GENIET ERVAN!