Projecten

Onderzoeksprojecten Kulak

Sinds 2007 worden de projecten die door onderzoekers van Kulak worden verworven centraal bijgehouden. Jaarijkse overzichten zijn te vinden op :

Interne omgeving onderzoeksprojecten, klik hier (enkel Kulak personeel).

EFRO-projecten Kulak

Naast deze onderzoeksprojecten participeert Kulak ook actief in EFRO-projecten. Hier is een overzicht te vinden van de Interreg- en Doelstelling 2-projecten voor de huidige en de twee voorbije programmaperiodes.