Centrum voor de Historische Studie van Interculturele Relaties (CHIR)

Het Centrum voor de Historische Studie van Interculturele Relaties is een interdisciplinair onderzoekscentrum aan KU Leuven Kulak te Kortrijk.

Het CHIR legt zich toe op historisch onderzoek betreffende de relaties tussen verschillende culturen en hoe die elkaar beïnvloeden. Dit historische onderzoek gebeurt vanuit drie verschillende disciplines: de cultuurgeschiedenis, de historische en comparatieve literatuurwetenschap (in het bijzonder de vertaalwetenschap) en de historische pedagogiek of pedagogische historiografie. Van bij de oprichting van het centrum in 2007 werd volop ingezet op deze interdisciplinaire en de facto ook interfacultaire samenwerking van de drie domeinen.