U bent hier: kulak Onderzoek Onderzoek aan Kulak Onderzoeksploegen CHIR

Centrum voor de Historische Studie van Interculturele Relaties (CHIR)

Het Centrum voor de Historische Studie van Interculturele Relaties is een interdisciplinair onderzoekscentrum aan KU Leuven Kulak te Kortrijk.

Dit centrum legt zich toe op wat in zijn naam wordt vermeld: historisch onderzoek betreffende de relaties tussen diverse culturen, die op een of andere manier met elkaar in aanraking zijn gekomen.

In wezen behelst het historische onderzoek drie domeinen die zich, vanuit historisch wetenschappelijk oogpunt, als drie relatief autonome disciplines hebben ontwikkeld: de cultuurgeschiedenis, de historische en comparatieve literatuurwetenschap (in het bijzonder de vertaalwetenschap) en de historische pedagogiek of pedagogische historiografie.

Van bij de oprichting van het centrum in 2007 werd volop ingezet op deze interdisciplinaire en de facto ook interfacultaire samenwerking van de drie domeinen. Ondertussen werd het eerste onderzoeksproject over Belgische migratie naar Noord-Frankrijk in de negentiende eeuw succesvol afgerond. Regelmatig worden nieuwe projecten opgestart.

Op deze website vindt u een overzicht van het lopende én afgesloten onderzoek aan het centrum, alsook van de publicaties van de verschillende leden. De medewerkers worden ook uitgebreid aan u voorgesteld.

 

      

  

opleidingen

Postuniversitair Centrum