Onderzoeksinfrastructuur Kulak

Alle onderzoekers en onderzoeksploegen van Kulak kunnen terecht in de Interdisciplinaire Onderzoeksfaciliteiten (IRF) van Kulak. Deze onderzoeksfaciliteiten hebben elk een coördinator en enkele medewerkers. Deze IRF's laten toe basis-onderzoeksuitrusting gemeenschappelijk aan te kopen en te gebruiken. Ook de studenten kunnen hier terecht voor een specifieke onderzoeksopdracht, of voor het ontlenen van ICT-materiaal.

De Interdisciplinaire Onderzoeksfaciliteit "ICT"

De IRF ICT staat ten dienste van het onderzoek met gebruik van ICT, multimedia en hoogperformante dataverwerking en computing op de Kulak (zoals onder meer voor onderzoek rond e-learning, dataverwerking, modellering, numerieke simulatie en experimentele sturingen).

De IRF ICT wordt geleid door een stuurgroep, onder voorzitterschap van Koen Van Den Abeele.

Meer informatie is hier te vinden.

De Interdisciplinaire Onderzoeksfaciliteit "Life Sciences" (IRF Ls)

De IRF Ls groepeert het experimenteel onderzoek van de groep Biomedische Wetenschappen en de groep Wetenschap en Technologie.

Deze IRF wordt geleid door een stuurgroep, onder voorzitterschap van Karen Vanhoorelbeke.

Meer informatie is hier te vinden.

Campusbibliotheek

De campusbibliotheek  biedt toegang tot een gespecialiseerde collectie over alle wetenschappelijke disciplines. De bibliotheek beschikt over een wetenschappelijke basiscollectie van ongeveer 200.000 gedrukte volumes en ontsluit een uitgebreide elektronische bibliotheek.

De campusbibliotheek is tegelijk het leercentrum van de campus en biedt moderne en multifunctionele studieplaatsen en ondersteuning aan. Er zijn 300 werkplekken, acht groepswerkruimtes en een presentatieruimte voorzien.