Kennistransfer en valorisatie

Kennistransfer is een proces waarbij we de ontwikkelde kennis willen doorgeven naar de maatschappij. Dit kan door middel van projecten in samenwerking met het bedrijfsleven, ziekenhuizen of andere organisaties, via licenties op ontwikkelde kennis of zelfs via de oprichting van een spinoff-bedrijf.

Het valorisatiebeleid aan Kulak wordt vorm gegeven door de Onderzoekscoördinator Prof. dr. Hans Deckmyn en stafmedewerker onderzoek dr. Petra Huyst, in samenwerking met KU Leuven Research & development (LRD). Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

Onderzoekssamenwerking met bedrijven, ziekenhuizen en organisaties

Er bestaat een gamma aan mogelijkheden om een samenwerking op te zetten tussen een onderzoeksgroep en een bedrijf. Hieronder vindt u de belangrijkste kanalen:

Onderzoeksstages en projectwerk door studenten

U kan een actuele onderzoeksvraag laten onderzoeken door een bachelorstudent wetenschappen in het kader van projectwerk. Ook komen studenten voor een onderzoeksstage graag naar uw bedrijf voor enkele weken. Hier vindt u meer informatie over deze samenwerking. De oproep hiervoor gebeurt steeds in het najaar.

Zowel in het kader van de bachelortrajectervaring als inhoudelijk wordt er binnen de faculteit economie samengewerkt met bedrijven en organisaties uit de regio. Via een samenwerking met VOKA wordt ook een rechtstreeks overleg georganiseerd tussen de studenten en de bedrijfsleidersHier vindt u de verschillende samenwerkingsmogelijkheden.

Ook binnen onderwijskunde starten studenten met een vraag of probleem uit de praktijk voor hun onderzoeksopdracht. De bedoeling is dat ze hun kennis effectief kunnen toepassen en aanvullen met ervaring uit de praktijk. Het eindresultaat is een rapport (schriftelijk en mondelinge presentatie). Hebt u een vraag uit de donderwijskundige praktijk in de brede zin van het woord (schools onderwijs, campagnes, volwassenvorming, trainingen in bedrijfswereld), contacteer dan de coördinator van de integrerende onderzoeksopdracht;

Bilaterale samenwerking via contractonderzoek

Onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen op vraag van bedrijven of andere opdrachtgevers diensten of contractonderzoek uitvoeren tegen betaling. Na een eerste contact wordt u uitgenodigd om de specifieke vraag te bespreken met de prof en te omlijnen waarna er met LRD een contract wordt opgesteld. Contacteer de juiste onderzoeksgroep of onderzoekscoördinatie.

Een gemeenschappelijk onderzoeksproject

 1. Vlaamse onderzoekssubsidies
 • Strategisch Basis Onderzoek (SBO): vernieuwend onderzoek dat in geval van succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen of diensten)
 • Baekeland-mandaten: doctoraatsonderzoek in nauwe samenwerking met een bedrijf. VLAIO neemt een deel van de personeels- en werkingskosten op. Jaarlijks mogelijkheid tot indiening dossier in het najaar.
 • Innovatie-mandaten: gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.
 • Toegepast Biomedisch onderzoek met primair Maatschappelijke finaliteit (TBM): Het TBM-programma beoogt op lange termijn bij te dragen aan de implementatie van nieuwe therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -tengevolge van een gebrek aan industriële interesse- zonder deze overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.
 • O&O-bedrijfsprojecten: project van onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners. Het vertrekt vanuit een concrete probleemstelling. Prioriteit gaat naar projecten met een hoger risico en een grotere potentiële impact in Vlaanderen op economisch vlak. De regeling is permanent open.
 • TETRA-projecten: Praktijkgericht onderzoek met als doel de innovatiecapaciteit te verhogen bij bedrijven en bij ondernemingen actief in de social profit door het omzetten van technologie en kennis naar concrete toepassingen via aangepaste informatie.
 1. Europese Onderzoekssubsidies
 • Horizon2020: Europees kaderprogramma voor de subsidiëring van onderzoek en innovatie
 • EFRO en INTERREG: communautaire initiatieven van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Doel is de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken aan de hand van een meer intensieve grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking en een evenwichtige ontwikkeling van het EU-gebied. Onder dit programma valt:

Financiering van een Leerstoel

Een leerstoel op naam is een uitstekend middel om de belangstelling van personen, verenigingen en bedrijven voor universitair onderzoek en voor kennisoverdracht in het licht te stellen.

Mecenaatswerking Kulak

We zijn ervan overtuigd dat de groei van Kulak een cruciale hefboom is voor de verdere ontwikkeling van de regio. Via de mecenaatswerking krijgt u de mogelijkheid om het Kulak-onderzoek te steunen via een engagement op langere termijn. Donateurs worden van zeer nabij op de hoogte gehouden van alle plechtige evenementen van Kulak en van bijzondere fundraisingbijeenkomsten met topsprekers uit binnen- en buitenland, zoals bijvoorbeeld Christine Lagarde, Viviane Reding, Jean-Claude Trichet, ...

Spin-offs, licenties en andere valorisatie aan campus Kulak

 • Kulak kent reeds drie spin-offs : Televic Education, AlgoNomics en BLCC.
 • Diagnostische test voor de bepaling van de ziekte van von Willebrand, gecommercialiseerd door instrumentation Laboratory
 • Patent voor in-situ dosimetrie: een systeem voor het gedetailleerd meten van stralingsdosissen in het lichaam voor de behandeling van kanker, door middel van het gebruik van geluidsgolven en een contrastvloeistof (Voor meer info contacteer Prof. Koen Van Den Abeele; ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksgroep te Leuven en SCK)
 • Tensorlab: Een Matlab toolbox voor signaalverwerking die gebruik maakt van hogere-orde tensoren. In dit artikeltje leest u er meer over.
 • USolv-IT: Electronisch oefen- en leerplatform voor wiskunde, fysica, chemie en economie.
 • Nedbox: online oefen- en leerplatform om Nederlands te leren via tv-fragmenten en krantenartikels. De lancering van het platform werd voorgesteld in het VRT-nieuws in oktober 2015.