U bent hier: Home / Nieuws / Goed visitatierapport voor de opleiding rechten

Goed visitatierapport voor de opleiding rechten

22 juni 2016 In november 2014 voerden onafhankelijke visitatiecommissies een onderzoek naar de kwaliteit van de rechtenopleidingen aan de Vlaamse universiteiten. Aan de KU Leuven werden acht opleidingen gevisiteerd waarbij de bacheloropleiding aan Kulak en het werkstudentenprogramma (dat vanuit Kulak wordt gecoördineerd) apart werden doorgelicht. Eind mei ontving de faculteit de definitieve visitatierapporten (zie: http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/leuven/studentenportaal/rechten/onderwijsvisitatie-2014).

De visitatiecommissie bevestigt dat de bacheloropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid voldoet aan de kwaliteitswaarborgen. Het onderwijsproces van de opleiding te Kortrijk, inclusief het werkstudentenprogramma, beoordeelt de commissie als ‘Goed’. Hiermee geeft de commissie aan dat die opleidingen systematisch de basiskwaliteit voor die kwaliteitswaarborg overschrijden.

In het rapport drukt de commissie waardering uit voor de monitoraatswerking die een belangrijk onderdeel vormt van de eerstejaarsbegeleiding binnen de opleiding. Voor Kortrijk benadrukt de commissie verder dat de breed uitgewerkte studiebegeleiding goed is, en dat de opleiding maximaal gebruik maakt van de kleinschaligheid om de studenten zowel op instellings- als op opleidingsniveau te begeleiden.

Ook voor het werkstudentenprogramma, gecoördineerd vanuit Kortrijk, uit de commissie lof. Ze waardeert de investeringen die resulteerden in een actueel en goed opgebouwd programma, met extra faciliteiten voor werkstudenten. De inzet op e-learning, aangevuld met contactmomenten met docenten en de ontwikkeling van innovatieve leervormen krijgen een bijzondere vermelding.