U bent hier: Home / Nieuws / 9 april historische datum voor Kulak

9 april historische datum voor Kulak

Deze pancarte vonden wij terug in het fotoarchief van Kulak. Effectief: 50 jaar geleden werd de wet op de universitaire expansie goedgekeurd. Eerst in de Senaat op 18 maart 1965 en daarna in de Kamer op 9 april 1965. De dag erop tekende koning Boudewijn. Naar verluidt wapperden toen de vlaggen aan het Kortrijkse stadhuis, want die stad had nu ook een universiteit! Vandaar die historische datum voor Kortrijk, West-Vlaanderen, maar ook voor KU Leuven…

De “Kulak”, zoals de Leuvense “afdeling” gaandeweg werd genoemd, moest een klein experiment worden, waarmee, in het perspectief van democratisering, universitaire opleidingen dichter bij de West-Vlaamse jongeren werden gebracht. Tegelijk diende met de inplanting van de campus aan de regio een nieuw economisch impuls te worden gegeven. Een halve later zijn die doelstellingen nog steeds van kracht, weliswaar in sterk geëvolueerde contexten.

Aan de ene kant genieten hier ca. 1500 studenten hun basisopleiding, wat een verdubbeling betekent tegenover 15 jaar geleden. Aan de andere kant profileert de campus zich op vlak van onderzoek nog sterker dan voorheen als een voortrekker van de West-Vlaamse kenniseconomie, ook internationaal. Dat maakt dat er op de campus niet alleen bachelonderwijs wordt aangeboden, maar ook doctoraten worden afgelegd. Kulak is enerzijds haar roeping van “kandidatuuronderwijs” – zoals die is voorzien in het decreet – wel trouw gebleven, maar heeft anderzijds de trends van de univeristaire ontwikkeling intussen niet aan zich laten voorbijgaan. Integendeel, het feit dat faculteiten en onderzoeksgroepen er niet zijn gebetonneerd in afzonderlijke blokken maakte innovatieve en kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten mogelijk. Bovendien ontwikkelde de campus hechte netwerken met het sociale, culturele, economische, industriële én medische weefsel van stad en streek; een streek, die zelf is ingebed in de Eurometropool wat van de universitaire interactie met de ons omringende culturen een haast natuurlijk gegeven maakt.

Op maatschappelijk vlak is Kulak trouwens nooit een ivoren toren geweest. Sinds een halve eeuw stellen onderzoekers en docenten zich in dienst van de omgeving. Onder impuls van een steeds groeiende postacademische vorming ontwikkelde de campus zich tot een van de meest veelzijdige educatieve netwerken in Zuid-West-Vlaanderen.

Bekijk hier een aantal krantenartikels uit het Rijksarchief en het Stadsarchief van Kortrijk.

 

Prof. Marc Depaepe, campusrector.