U bent hier: Home / Maatschappelijke rol / Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

KU Leuven Kulak investeert niet alleen in internationaliseringsprogramma’s, maar ook in ontwikkelingssamenwerking. Hierbij wordt het uitgangspunt van KU Leuven gevolgd, een samenwerking die erop gericht is de universiteiten in het Zuiden te ondersteunen, zodat zij in hun eigen regio en land een motor voor ontwikkeling kunnen zijn. De universitaire samenwerking is zowel voor de ontwikkelingslanden als voor de Kulak-studenten verrijkend.

Momenteel zijn er twee ontwikkelingsprogramma's waarin Kulak worden uitgebouwd :

Studiereis naar de Filippijnen

De studenten Arts volgen sinds 2006 een intensieve medische opleiding in de Filippijnen. In de voormiddag krijgen zij theoretische vorming inzake de tropische ziekten en geneeskunde van de Filippijnen; in de namiddag volgen zij de artsen in de ziekenhuizen van Saint Louis University in Baguio. Deze studiereis is ingebed in het curriculum van de studenten Arts (het vak Mens, Milieu & Maatschappij voor de studenten van de 2e fase).

Hun reilen en zeilen is terug te vinden op hun blog.

De studenten Arts gaan niet met lege handen naar de Filippijnen. De opbrengst van de broodmaaltijden van de Universitaire studentenparochie worden voor geïnvesteerd in het MOMFI, een project van project van volksgeneeskunde in de Cordillera’s dat gedragen wordt door de
studenten van geneeskunde van de Medical School van de Saint Louis University van Baguio. Ook wordt met de Leuvense faculteit Geneeskunde de mogelijkheid om Filippijnse studenten in Leuven te laten studeren onderzocht. 

Studiereis naar Zuid-Afrika

De subfaculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen zette samen met de Universiteit van Stellenbosch een onderwijsproject op in de townships van Kaapstad. Het project richt zich op het aanleren van het Engels als tweede taal bij kinderen van het 3e en 4e leerjaar in de townships en het bieden van ondersteuning aan de leerkrachten met het gebruik van nieuwe en oude leermethodes, zowel high-tech als low-tech. Met dit project wordt een reële nood ingevuld in Zuid-Afrika (tot het vierde jaar krijgen de kinderen les krijgen in hun moedertaal en nadien volledig in het Engels,  terwijl zij een onvoldoende kennis hebben van de Engelse taal). Tegelijkertijd wordt aan de Kortrijkse studenten de mogelijkheid geboden om binnen hun discipline aan een toegepast project te werken en leren ze kennismaken met Zuid-Afrika. 

Ook deze studenten hebben hun reilen en zeilen bijgehouden op een blog.